El Suprem desestima el recurs d’USO contra la reducció d’hores lectives de religió a Primària

El Tribunal dona la raó a l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Balears

El Tribunal Suprem, en data 25 d’octubre de 2019, ha dictat sentència i estima el recurs del Govern de les Illes Balears, mentre que anul·la la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de 17 de gener de 2018.

Segons ha informat la Conselleria d'Educació, la sentència del Suprem declara vàlida en tots els seus termes l’ordre de 23 de maig de 2016 de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca per la qual es desenvolupa el currículum de l’Educació Primària a les Illes Balears, en la qual va establir una càrrega lectiva mínima d’una hora setmanal de Religió (o l’alternativa de Valors socials i cívics) a tots els cursos de Primària.

La sentència desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel sindicat Unión Sindical Obrera (USO). El secretari d'ensenyament del sindicat, Ismael Alonso, accepta i lamenta la sentència: "És l'assignatura amb menys càrrega lectiva, el que també lamentam és que des del 2016 que es varen reduir a la meitat les hores lectives de Religió a Primària, això ha significat que s'hagin perdut molts de llocs de feina", assegura. Segons USO, el 2016 hi havia uns 200 docents de Religió a Primària i actualment n'hi ha uns 140.

Aquesta ordre va ser recorreguda per USO a través d’un recurs contenciós administratiu que sol·licitava l’anul·lació del punt 4, referit a la càrrega lectiva de les matèries, perquè considera que l’horari assignat a la religió catòlica vulnerava l’Acord de 1979 entre l’estat espanyol i la Santa Seu, ja que  impedia impartir l'assignatura en condicions equiparables a la resta de matèries. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va dictar sentència el 17 de gener de 2018, en què estimava el recurs del sindicat USO i declarava nul el punt 4 de l’ordre esmentada. Contra aquesta sentència, l’Advocacia de la Comunitat Autònoma va interposar recurs de cassació davant del Tribunal Suprem el 8 de març de 2018.

Els fonaments jurídics de la sentència del Tribunal Suprem considera que la càrrega lectiva assignada a la matèria de religió en el currículum d’Educació Primària no vulnera l’acord amb la Santa Seu, ja que els recurrents no acrediten que sigui insuficient per impartir la matèria adequadament i en condicions equiparables a la resta.

A més, assumeix l’argumentació de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma, que fa referència que el Ministeri d’Educació, administració educativa a la qual competeix la regulació bàsica de l’ensenyament, ha considerat en el seu àmbit de competència (Ceuta i Melilla i ensenyaments a distància) que una càrrega horària similar o fins i tot inferior a l’establerta en el currículum de Balears és suficient per desenvolupar adequadament aquesta matèria

EDICIÓ PAPER 16/01/2021

Consultar aquesta edició en PDF