EDUCACIÓ

El reallotjament de Son Banya frena l’absentisme escolar

L’Ajuntament de Palma assegura que els alumnes d’Educació Infantil i Primària que viuen en pisos van més a classe que els que resideixen al poblat

Un dels objectius principals de l’Ajuntament de Palma a l’hora de desmantellar el poblat de Son Banya és millorar la situació dels habitants i vetlar pels més de 190 infants que hi viuen. En aquest sentit, des del Consistori palmesà asseguren que el reallotjament dels residents de Son Banya en pisos, que implica també el seguiment i l’assessorament per part dels treballadors socials, redueix de manera considerable l’absentisme escolar.

Així, segons les dades que han aportat, si comparam els infants que vivien al poblat el curs 2017-2018 i els que ja havien estat reallotjats, es comprova que, dels 23 alumnes en etapa d’Educació Infantil que encara hi resideixen, l’absentisme crònic i intermitent (és a dir, el que no permet seguir el curs amb normalitat) és del 78,26%. Només un 8,70% van a classe regularment. Quant als infants que sí que han estat reallotjats i que van a centres d’Educació Infantil, l’assistència oscil·la entre un 20% amb assistència regular i un 80% amb absentisme esporàdic. La dada important en aquest cas és que es posa fi a l’absentisme intermitent i crònic.

A Primària la diferència és més notable. L’absentisme crònic i intermitent dels 55 alumnes que van a Primària i que viuen al poblat és de gairebé un 77%. En canvi, entre els que han estat reallotjats també desapareix l’absentisme crònic, es redueix un 24% l’intermitent i l’esporàdic augmenta un 45%. A més, l’assistència regular en aquest nivell educatiu puja més d’un 15%.

Finalment, en l’etapa de Secundària no s’ha detectat cap diferència entre els alumnes que viuen al poblat i els que han estat reallotjats en pisos. Dels 19 alumnes que viuen al poblat, el 50% són absentistes crònics i el 50% registren una assistència regular a classe. Pel que fa als sis alumnes dels quals es tenen dades i que han estat reallotjats, registren el mateix índex d’assistència i d’absentisme que els que hi viuen.

La regidora de Benestar Social, Mercè Borràs, està convençuda que aquestes dades són un reflex de com el reallotjament de famílies gitanes en pisos, ja sigui a Palma o en altres municipis, contribueix a erradicar l’absentisme escolar. Les darreres dades de l’Ajuntament de Palma són les del curs 2017-2018 i ara s’esperen els estudis següents, que reflectiran l’assistència i l’absentisme entre les 45 famílies que s’han de reallotjar entre 2018 i 2019.

Una visió molt diferent és la que aporta Manuel Alameda, el president de l’Associació per a la Integració del Poble Gitano. Assegura que l’absentisme escolar no té res a veure amb el lloc de residència dels infants. “Si els interessava tant garantir l’assistència a classe, per què varen esbucar l’escola que hi havia a Son Banya? És una excusa més per eliminar el poblat”, declara.

El president de l’associació es mostra crític amb la política de reallotjament de Cort, ja que diu que respon a interessos merament urbanístics. “Vaig proposar a Mercè Borràs fer una enquesta ciutadana per saber si la gent de Palma volia realment eliminar el poblat i em va dir que era impossible”, assegura.

Sigui com sigui, el pla de desmantellament de l’Ajuntament de Palma avança i queden encara 17 dels 45 esbucaments prevists durant la primera fase. S’iniciaran al febrer i acabaran a finals de març.

De les famílies que han sortit del poblat, 9 ja han estat reallotjades en pisos de l’Ibavi o del Patronat de l’Habitatge i 18 estan pendents de trobar casa. Borràs afirma que no hi ha pisos de lloguer accessibles en el mercat lliure i que hauran de cercar habitatges de protecció oficial. A més, disposarà de 180.000 euros dels pressupostos de 2019 per a ajudes de lloguer social.

Absentisme escolar entre els alumnes residents a Son Banya i els reallotjats

20%: Infants  reallotjats  d'Infantil que van a classe regularment

Dins l’etapa d’Educació Infantil, un 20% assisteixen a classe de manera regular i un 80%, de manera esporàdica. En canvi, dels infants que viuen al poblat de Son Banya, només un 21,74% van a classe de manera regular o esporàdica i un 78,26% registren un absentisme intermitent o crònic.

66%: Infants reallotjats de Primària van a classe esporàdicament

Un 85% dels alumnes reallotjats que estan a Primària assisteixen a classe de manera regular o esporàdica. D’aquests, un 17% ho fa de manera regular i un 66%, esporàdica. Un 17% assisteixen a classe de manera intermitent. El reallotjament posa fi a l’absentisme crònic en aquesta etapa escolar.

50%: A secundària no hi ha diferències entre uns i altres

Les diferències d’absentisme escolar són nul·les en l’etapa de Secundària entre estudiants reallotjats i els que viuen al poblat de Son Banya. Un 50% assisteixen a classe regularment i un 50% són absentistes crònics independentment d’on visquin. S’espera l’evolució d’aquestes xifres en el futur.

EDICIÓ PAPER 19/10/2019

Consultar aquesta edició en PDF