Per primera vegada a les Illes hi ha més d'un 90% d'aprovats a totes les àrees d'Educació Primària

A Secundària, més del 85% de l'alumnat passa de curs als quatre nivells

L'informe sobre els resultats acadèmics d'educació corresponents al curs 2017-2018 recull que per primera vegada a Primària els percentatges d'aprovats són superiors al 90% a totes les àrees. També és destacable la millora a Secundària, on més del 85% dels alumnes passa de curs als quatre nivells.

El conseller d'Educació i Universitat, Martí March, ha valorat de manera molt positiva la millora dels resultats acadèmics a totes les etapes. March ha manifestat que aquesta millora és més destacable tenint en compte la tendència a l'alça de la matrícula escolar dins el tram obligatori: "Una part d'aquest creixement es deu a l'arribada d'estudiants estrangers, que situen les Illes com la comunitat amb el percentatge més elevat d'aquest alumnat (15% a Primària i 12% a Secundària)".

D'altra banda, el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni  Morante , ha assenyalat que s'ha disminuït l'abandonament escolar un 19% entre els anys 2012 i 2018 entre primer i quart d'ESO. "La reducció del nombre de repetidors i de l'alumnat que abandona entre primer i quart representa un avenç pel que fa a la lluita contra el fracàs i l'abandonament escolar".

Una altra dada significativa és que les escoles públiques igualen als centres privats i concertats. A l'ESO, existeix una mínima diferència a favor de la xarxa privada i concertada, però aquesta és mínima i s'ha retallat en l'últim curs.

Educació Primària

En el darrer curs escolar s'observa un augment d'aprovats respecte de l'any anterior en totes les àrees i, de manera remarcable, en les matèries de llengua castellana i anglesa. Així, per primera vegada a les Balears, els alumnes que aproven les diferents àrees de 6è estan per damunt del 90%.

A més, els percentatges de repetició han anat disminuint al llarg dels dos darrers cursos i avui dia s'ha aconseguit disminuir-los un 60% en comparació amb el curs 2012-2013.

D'altra banda, entre els anys 2012 i 2018 el nombre de matriculats ha crescut un 6%, la qual cosa suposa 4.000 alumnes més, i en el cas de l'alumnat estranger l'increment és d'un 27%.

Educació Secundària

La comparativa amb el curs 2012-2013 suposa un increment de la matrícula global d'un 9%, amb un total de 3.700 alumnes més en els sis anys. En el darrer curs, el 85% dels estudiants va obtenir el títol de graduat, percentatge que representa un augment de 5,3 punts respecte del 2013. En aquest sentit, un 63% de l'alumnat que es titula ho fa als 16 anys (edat teòrica de finalització de l'etapa) i un 22% amb més de 16 anys.

Quant al nombre de repetidors dins l'etapa d'ESO al llarg del període comprès entre els anys 2012 i 2018, se'n desprèn que ha disminuït un 25%.

El percentatge d'alumnes que aproven a les matèries lingüístiques en el primer cicle de l'ESO oscil·len entre el 81% i el 84%. A les matèries científiques els resultats són lleugerament millors, a excepció de les matemàtiques. No obstant això, en els darrers sis cursos es produeix un increment d'aprovats en totes les matèries i en tots els nivells d'entre 4 i 7 punts, excepte a quart d'ESO.

Entre tots els aspectes, March ha destacat la millora de la taxa d'idoneïtat (percentatge d'alumnes que estan en el curs correcte per a l'edat que tenen): "La taxa d'idoneïtat se situa ja en el 68%, la qual cosa és el millor indicador per constatar la millora en aquesta etapa de l'educació obligatòria".

Batxillerat

La majoria dels alumnes matriculats el curs 2017-2018 ho fa en el règim ordinari (un 92%), mentre que un 7% el cursa en el règim a distància i un 1% en el nocturn. No obstant això, en els darrers sis anys s'observa una baixada en el nombre de matriculats (300 estudiants menys). "La disminució dels alumnes en aquesta etapa està molt relacionada amb l'increment significatiu dels estudis de Formació Professional, on el nombre de matriculats se situa entre els 500 i 600 en els darrers cursos".

Quant a la modalitat de Batxillerat elegida, el 49% es decanta per les humanitats i ciències socials; un 42% per les ciències, i un 9% per la d'arts.

Pel que fa a l'evolució dels alumnes que obtenen el títol de Batxillerat al llarg del període 2012-2018, el percentatge de titulats ha incrementat 7,9 punts en el conjunt de les modalitats. També destaca l'augment en els percentatges de promoció i de titulació de l'alumnat estranger: d'11,7 punts en la promoció de 1r i 2n de batxillerat i de 7,7 punts en el percentatge de titulació en finalitzar l'etapa.

EDICIÓ PAPER 25/05/2019

Consultar aquesta edició en PDF