Sala Guntín : "A la igualtat potser que hi arribem l'any 2072"

EAPN alerta que a Espanya hi ha 784.000 dones en situació de precarietat laboral, pràcticament el doble que els homes

La vicepresidenta d'EAPN, Sala Guntín, ha presentat a Palma els resultats de l'Estudi sobre Desigualtat de Gènere i Drets. Guntín destaca que s'han fet avanços, però que encara queda un llarg camí per recórrer. "A la igualtat potser que hi arribem l'any 2072", ha dit. El document, que deixa clara la mala situació econòmica de les dones, pel que fa a les europees, també alerta que a Espanya hi ha 784.000 dones en situació de precarietat laboral, pràcticament el doble que els homes, 395.800.

L'estudi no està disgregat per comunitats, segons ha explicat Andreu Grimalt, del Comitè Executiu d'EAPN-ES i director tècnic d'EAPN-Illes Balears. Grimalt, però, afirma que "el comportament, en general, de la realitat de les Illes és similar al que marca l'estudi estatal".

Guntín, a la seva exposició, ha aprofitat per reivindicar la necessitat de tenir una major disponibilitat de temps. "Què passa amb el temps de les dones? Tenim jornades laborals més llargues i alhora ens feim càrrec de la cura de persones grans i infants. Les dones tenen menys temps. Reivindic tenir una vida pròpia", afirma.

El treball, el coneixement, la formació i la salut són algunes de les variables que han estat objecte d'aquest estudi. A la presentació hi han assistit, entre d'altres, Maria Duran, directora de l'IBDona; Rosa Cursach, directora insular d'Igualtat; Immaculada Martínez, cap de la subdirecció de programes de l'Institut de la Dona del Ministeri de Presidència, i Belén Matesanz, coordinadora de Metges del Món Illes Balears. Les xifres que es destaquen d'aquest estudi corroboren la perpetuació d'un sistema patriarcal que no permet a les dones viure en igualtat amb els homes.

Mercat laboral i dona

La diferència salarial entre homes i dones és d'un 22,4%, i a mesura que augmenta l'edat, també ho fa la bretxa salarial, passant del 12,50% en edat de 20 a 24 anys al 26,91% en el cas de les dones amb una edat compresa entre els 55 i els 59 anys. Així mateix, les dones reben una mitjana de 85 cèntims per cada euro que guanya l'home.

D'altra banda, només un de cada tres treballadors per compte propi és dona, i la categoria professional amb més presència és la de l'ajuda al negoci familiar.

Cures i dona

Les retallades en els serveis d'atenció a persones dependents ha conduït a transferir la responsabilitat de la societat a les llars, segons la vicepresidenta d'EAPN-Es, qui ha destacat que el 91% de les dones fa tasques domèstiques i s'ocupa de la cura de les persones a la llar durant quatre hores i 29 minuts diaris, enfront del 74,7% dels homes, que hi dediquen una mitjana dues hores i 32 minuts.

Pel que fa a les taxes d'ocupació, les de les dones de 25 a 49 anys amb fills menors de 12 anys són més baixes que les taxes d'ocupació de les dones de la mateixa edat sense fills. El mercat laboral, segons les dades, penalitza tenir descendència.

Salut i dona

El 33,5% de les dones i només el 25,2% dels homes considera que la seva salut és "regular, dolenta o molt dolenta". També les patologies relacionades amb la salut mental afecten especialment les dones en situació de vulnerabilitat. Així mateix, els percentatges de dones amb manca d'atenció sanitària per causes econòmiques són més alts que els dels homes.

Formació i dona

L'Estudi sobre Desigualtat de Gènere i Drets també analitza l'estat del coneixement i la investigació amb relació a la dona. Les dones són més representatives a la Universitat, però només dues de cada deu arriben a formar part del cos dels catedràtics.

Cal tenir en compte que la majoria de la població entre els 30 i els 34 anys que ni estudia ni treballa són dones (25,15% de dones enfront d'un 15,3% d'homes). En aquest sentit, Guntín ha recordat que Eurostat atribueix aquesta diferència que elles majoritàriament són les que tenen cura dels més petits de la família o algun altre membre i ha destacat que en el cas de la comunitat gitana gairebé sis de cada deu dones joves (58%) estan fora de mercat laboral i del sistema escolar, atès que es dediquen a la feina domèstica.

EDICIÓ PAPER 29/02/2020

Consultar aquesta edició en PDF