FAUNA

La població d’àguiles cuabarrades es duplica en quatre anys

El 2018 va morir una sola au electrocutada a Mallorca

A Mallorca hi viuen ara mateix 29 àguiles cuabarrades, gairebé el doble de les que hi havia el 2014, segons dades de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. La població d’aquestes aus rapinyaires, que s’estan reintroduint a l’illa des del 2011, continua augmentant. A més, durant el 2018 just en va morir una d’electrocutada -el mes de desembre-; l’únic altre any en què hi ha hagut manco aus mortes electrocutades va ser el 2014 mateix.

Les àguiles cuabarrades o Bonelli (Aquila fasciata ) s’extingiren a Mallorca fa aproximadament mig segle i el 2011 el Govern va posar en marxa un pla per reintroduir-les que des del 2013 té el suport de la Unió Europea, en el marc del projecte Life Bonelli. El projecte treballa per a la recuperació de l’au als territoris peninsulars històricament ocupats per l’àguila com, a banda de Mallorca, Àlaba, Madrid i Navarra. Actualment, a Europa tan sols queden entre 1.100 i 1.200 parelles d’aquesta au, 750 de les quals són a la península Ibèrica -la meitat de les quals a Andalusia, on l’espècie encara es manté estable-.

Els esforços per reintroduir l’espècie a Mallorca, doncs, funcionen, tot i que l’elevada mortalitat a causa dels cables elèctrics va fer que el Govern de les Balears encomanàs a l’empresa Elecnor una sèrie de correccions en les esteses elèctriques de Mallorca per evitar tant com fos possible que s’electrocutassin.

Mapa de risc

El Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears havia fet el 2014 un mapa de risc d’electrocució que va servir per poder decidir quins cables eren un risc més alt i calia canviar. S’ha de tenir en compte que tots els exemplars alliberats d’àguila cuabarrada se segueixen via satèl·lit o telefonia mòbil, i això ha ajudat a saber quines eren les zones més perilloses. A partir del 2016, en què varen morir quatre àguiles electrocutades, la xifra de morts per les esteses elèctriques ha anat davallant. De fet, l’exemplar electrocutat el 2018, que va morir el mes passat, ho va fer després de més d’un any sencer -tretze mesos- sense cap baixa.

L’electrocució és la principal amenaça per a la viabilitat de les poblacions; es calcula que és la causa de, com a mínim, el 42% de les morts que hi ha hagut entre les aus introduïdes en el marc del projecte Life Bonelli. A Mallorca, gràcies al mapa de risc, s’han corregit 263 suports elèctrics.

En la situació actual, a Mallorca s’ha aconseguit que hi hagi una població autosostenible d’àguiles cuabarrades, que ja es reprodueix per si sola -el primer poll criat per una parella reintroduïda va néixer el 2014-. Fins al 2017 varen néixer onze àguiles Bonelli més en llibertat. Els especialistes esperen, doncs, que la població actual tendeixi a continuar creixent. Les dades de geolocalització indiquen que les àguiles de Mallorca utilitzen tot el territori de l’illa, excepte les zones més poblades. Amb aquesta perspectiva guanya importància la dada de la davallada de mortalitat de les aus per electrocució, una qüestió clau per continuar garantint l’èxit de la reintroducció.

EDICIÓ PAPER 19/09/2020

Consultar aquesta edició en PDF