Un pla per reduir més de 30.000 tones d’envasos a l’any

La llei de residus i sòls contaminats del Govern vol canviar el model de gestió

L’impuls al consum de begudes en envasos reutilitzables podria comportar un estalvi de més de 30.000 tones anuals de residus, d’acord amb dades de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. El canvi en el model de distribució i consum en la línia que marquen les directives europees i que “cristal·litzarà, presumiblement, dimarts vinent, amb l’aprovació al Parlament de la primera llei de residus i sòls contaminats en la història de la Comunitat”, segons el director general d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus, Sebastià Sansó, també preveu generar un centenar de llocs de feina.

16,8%

dels envasos de begudes comercialitzats actualment a les Illes Balears són retornables

Actualment, només el 16,8% dels envasos de begudes comercialitzats a les Balears són retornables. A més, com indiquen des de la Conselleria, la reutilització de botelles ha quedat pràcticament reduïda al canal Horeca (hotels, restaurants i cafeteries), tot i que els darrers anys els envasos reutilitzables en aquest circuit han disminuït considerablement i, ara mateix, només representen un 35% del que es distribueix. Aquestes xifres estan molt allunyades dels objectius fixats per l’Estratègia Europea 2020, en què s’estableix arribar a un mínim del 50% de preparació de la reutilització i el reciclatge.

Mesures adoptades

La Conselleria de Medi Ambient ha encarregat a Rezero, Fundació per a la prevenció de residus i el consum, l’elaboració d’un pla d’impuls de l’ús d’envasos de begudes reutilitzables. Així mateix, Sansó destacà ahir que “aquest pla suposa una passa més cap al canvi de model en la gestió dels residus, objectiu cabdal d’aquesta legislatura”.

Aquest informe planteja diversos escenaris fins al 2025. En el cas més optimista, s’estipula que l’Arxipèlag podria estalviar-se de generar 42.935 tones anuals d’envasos, el triple que actualment. A més, fonts institucionals asseguren que ara s’estima que l’ús d’envasos reutilitzables a les Illes evita la generació d’entre 11.042 i 14.779 tones.

Tot i això, un escenari més realista, que tingui en compte les limitacions existents i assumeixi uns objectius de reutilització del 70% dels envasos en el canal Horeca i del 15% per altres canals, preveu un estalvi de 25.427 a 34.033 tones de residus d’envasos.

Actuacions

Es proposa crear una línia d’ajuts econòmics per donar suport als productors locals de begudes que ja envasen en format reutilitzable i establir un sistema de reutilització d’envasos estàndard per diverses categories de begudes –com aigua, refrescos i cervesa– per a tots aquells productors que volguessin adherir-s’hi. L’Administració subvencionaria el banc d’envasos i els productors pagarien una quota d’ús.

29,7%

dels envasos reutilitzables són comercialitzats

El pla d’impuls també proposa l’habilitació d’una planta de rentada pública que doni servei tant al banc d’envasos estàndard com a altres envasadores, i crear una distribuïdora de productes locals que competeixi amb les grans cadenes, que a la vegada assumiria la redistribució dels envasos fins a les instal·lacions de rentada i els productors per facilitar la introducció d’aquests productes en el mercat.

Per incrementar l’oferta de begudes en envàs reutilitzable, el pla proposa incentius econòmics per als comerços i el canal Horeca, activitats educatives i de formació, a banda de fixar quotes mínimes en els plecs de condicions per a activitats de restauració dels processos de concessió i licitacions públiques.

A fi d’augmentar el consum i la devolució alta d’envasos, es proposen incentius econòmics als consumidors, mitjançant una xarxa de punts de retorn per tot el territori.
Segons l’estudi, la insularitat pot jugar a favor de la introducció d’un sistema potent de consum de begudes en envàs reutilitzable, perquè garanteix que les distàncies a cobrir dins el circuit distribució-consum-reutilització seran curtes.

EDICIÓ PAPER 22/02/2020

Consultar aquesta edició en PDF