10/10/2015

Parlar d’immigrants no vol dir xenofòbia

2 min

Negar que l’agitació social que ha provocat a Manacor la petició d’escolarització de 8 nins magribins té a veure amb la immigració és negar la realitat. Ningú no vol que li parlin de nouvinguts, sinó de ràtios, de nombres d’alumnes per aula, de projectes pedagògics que quedaran frustrats, de manca d’espai i de més massificació.

Tot anava bé mentre la Comissió d’Escolarització de Manacor, formada pels equips directius de les escoles, l’Ajuntament, la Conselleria d’Educació i els representants de les famílies acordaren que la solució a la petició d’escolarització de 8 infants de 4 anys magribins s’havia de resoldre creant una nova línia a una de les escoles. Els problemes arribaren després, a l’hora de triar el centre. Ja ningú no volia la nova classe i la guerra es desfermà. La nova línia, com la culpa, és fadrina, i ningú no la vol.

L’assumpte que ha provocat tanta confusió, evidentment que té a veure amb l’origen dels infants. Són nins de 4 anys, magribins, i precisament pel fet de ser nouvinguts no aniran a una determinada escola, l’EEI Sa Torre, ja que Manacor tira endavant un pla per evitar que aquesta escola continuï sent un gueto per a nins nouvinguts. I així ho acordaren totes les parts implicades. El problema ve després, quan les elevades ràtios a Infantil i la previsió d’arribada de més nins nouvinguts al llarg del curs fan preveure que repartir els nins d’escolarització tardana entre totes les escoles -llevat de Sa Torre- no és possible si no es fa una classe més, sigui on sigui.

Parlam de recursos, de nins amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu de caire lingüístic, de l’arribada de més nins al llarg del curs en aquest mateix centre encara per determinar, i d’immigració. Per què volem negar la major amagant de què estam parlant, realment? Qüestionar la viabilitat d’un determinat projecte pedagògic, parlar de manca d’espai, de manca de recursos, de ràtios elevades, és només mostrar una part de la realitat, i la realitat completa és que les Illes Balears som la comunitat autònoma amb més alumnes d’origen estranger de l’Estat. Parlar d’immigració no té per què voler dir parlar de xenofòbia, però voler amagar la realitat dins el discurs fa pensar en un intent de manipulació que no pot ser tolerat.

stats