Tocar terra
Societat 10/10/2021

Pagesos amb dificultats

Mateu Morro
3 min
El lleter és un sector essencial per a Menorca i, ara mateix, ho està passant malament.

El preu dels adobs

Pot representar el 40% de les   despeses d’una explotació agrària

El sector agrari, pel que fa als preus, és un sector amb poc marge de reacció, amb poca capacitat de fer front als moviments cíclics dels preus de compra i de venda. Al pagès li apugen el preu dels adobs o de l’alimentació animal i, en canvi, té molt difícil apujar el de les seves produccions. Ara, des de fa uns mesos, el preu dels adobs se n’ha anat pels niguls. Es diu que això és degut a l’augment de la demanda, al cost del gas i dels transports marítims, però també es parla de moviments especulatius de la indústria dels fertilitzants europea. Sigui com sigui, el resultat és un increment mitjà d’un 70% del preu dels adobs, ara mateix en ascens. Es calcula que els adobs poden representar el 40% de les despeses d’una explotació agrària; per tant, aquesta situació tindrà un impacte sobre l’economia pagesa.

Salvar el sector lacti menorquí

S’ha fixat l’objectiu d’apujar el preu  del litre de llet de 31 cèntims a 36

La pujada dels costos de producció ha tingut a Menorca un efecte concret: posar contra les cordes el sector lleter. La consellera Mae de la Concha ha fixat aquesta setmana l’objectiu d’apujar el preu del litre de llet que cobren els pagesos de Menorca dels 0,31 euros actuals a 0,36. De la Concha, en una reunió amb les organitzacions agràries menorquines, ha demanat un compromís estable als actors implicats (productors, indústria, elaboradors i distribució), ja que en cas contrari l’aportació de la Conselleria no serviria de res. L’objectiu és salvar un sector essencial per a Menorca i que, ara mateix, ho està passant malament. El preu de la llet que cobren els pagesos menorquins és un problema antic, ja que des de fa anys és l’indret de l’Estat on els costos de producció són més cars i on es paga més barata la llet al ramader. 

Programa Cultiva

Hi participaran tres explotacions balears, que rebran joves d’altres comunitats

El programa Cultiva és un projecte del Ministeri d’Agricultura d’estades formatives de joves agricultors en explotacions agràries i ramaderes model, en col·laboració amb organitzacions pageses, amb la finalitat que els joves tinguin accés a uns coneixements pràctics sobre aspectes tècnics i de gestió. Les explotacions model són les que presenten qualque tret útil per ser replicat a altres explotacions o que obre noves perspectives, ja sigui des del punt de vista de la innovació, dels mitjans productius, del model de negoci o de les característiques socials i ambientals. La bona notícia és que enguany participaran en el programa tres explotacions model de les Balears, que rebran joves d’altres comunitats autònomes perquè n’aprofitin les solucions.

Aigües depurades

El nou pla d’aprofitament contribuirà    a la bona gestió dels recursos hídrics

La Conselleria d’Agricultura ha rebut l’encàrrec d’elaborar el Pla d’aprofitament d’aigües regenerades per al regadiu 2021-2026, per aprofitar l’ús de l’aigua regenerada i millorar la sostenibilitat del sector primari. El pla reforçarà la viabilitat de les explotacions agràries fomentant el regadiu respectuós amb el medi ambient. També contribuirà a la bona gestió dels recursos hídrics, ja que reduirà l’explotació de les aigües subterrànies. Es crearan noves basses d’aigua regenerada a Mallorca, Menorca i Eivissa, i s’ampliarà la xarxa de Formentera. També es preveu la interconnexió de les infraestructures de regadiu existents. A les Balears, ara mateix, hi ha 15 infraestructures de reg amb aigües regenerades, que aprofiten 33 hectòmetres cúbics. Les actuacions del pla permetran augmentar un 70% l’ús d’aigua depurada. 

Pagaments de la PAC

Fins a un 70% dels ajuts per al sector primari arribarà a partir del 16 d’octubre

La Comissió Europea va aprovar el reglament que permet avançar els ajuts de la Política Agrària Comuna de la campanya 2021, fins a arribar a un màxim del 70% pel que fa als ajuts directes. Els pagaments es poden fer a partir del proper 16 d’octubre. En el cas de les Balears, això implicarà una injecció econòmica important per a les explotacions agràries, que enguany la necessiten més que mai. L’any passat l’avançament va significar un pagament de 13.102.942,84 euros. La situació en el sector no és bona. Semblava que la superació de la pandèmia donaria pas a una situació més favorable. No ha estat així a causa de la imprevista i descontrolada pujada dels costos de producció, que afecten tots els sectors i de manera especial el ramader.u

stats