19/12/2015

No de Medi Ambient al camp de boies de Pollença

2 min
ACUMULACIÓ DE PROJECTES
 A la zona també s’ha projectat una ampliació del port, en tramitació.

PalmaEl projecte d’un camp de 200 boies per a embarcacions d’entre 8 i 25 metres d’eslora a la badia de Pollença, iniciativa de Ports de les Illes Balears i que en confiaria la gestió al Reial Club Nàutic del Port de Pollença, té un informe desfavorable de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat. L’esmentat informe indica que el projecte contravé la normativa, concretament l’article 6 del Decret 31/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Pla de Gestió del Lloc d’Importància Comunitària (LIC) Badies de Pollença i Alcúdia.

Aquest article regula les zones on es poden autoritzar fondejos als efectes de la conservació de la biodiversitat i amb la finalitat de prevenir l’impacte que tenen en el llit marí. L’indret en qüestió és “una zona de fondeig lliure condicionat on es pot llançar l’àncora només sobre fons arenós, però no es pot instal·lar un camp de fondeig amb boies com proposa el projecte”, diu l’informe.

La iniciativa té per objectiu “regular els fondejos incontrolats” que es produeixen a la zona mitjançant la instal·lació de 200 boies “de tipus ecològic” distribuïdes en dos polígons delimitats, a més de la instal·lació d’un pantalà desmuntable. La superfície total d’ocupació seria d’uns 500.000 metres quadrats.

Impacte ambiental

La Comissió Balear de Medi Ambient (CBMIB) acordà en el ple d’ahir dematí tenir en compte aquest informe desfavorable i, a més, obligar l’entitat promotora del projecte, Ports de Balears, a sotmetre’l a Avaluació d’Impacte Ambiental ordinària, “ja que pot tenir efectes significatius sobre el medi ambient”.

Medi Ambient apunta que el nombre de fondejos estimats representa quasi el 50% de l’oferta actual existent de 375 amarraments permanents que hi ha al port de Pollença gestionats pel Club Nàutic, i quadruplica els fondejos ecològics (50) del Govern ubicats a la badia. “A més, s’ha de tenir en compte el projecte d’ampliació del port de Pollença, que preveu 62 embarcacions addicionals i que actualment s’està tramitant a la Comissió Balear de Medi Ambient”, diu el document aprovat ahir per l’organisme ambiental. Així mateix, apunta que “l’oferta estimada en el present projecte sembla excessiva”.

De fet, en l’informe tècnic que el ple de la CBMIB ratificà ahir, s’indica que l’àmbit del projecte és una zona de rellevància ambiental inclosa en la Xarxa Natura 2000 i, per tant, protegida, per la qual cosa serà imprescindible que disposi d’informe favorable del Servei de Planificació per determinar la “possible afecció del projecte sobre els hàbitats i espècies existents”.

En cas que el promotor del projecte vulgui continuar amb la tramitació i sotmetre’l a l’Avaluació Ambiental Ordinària, la CBMIB l’obliga a justificar la dimensió del projecte “basant-se en les necessitats actuals, tenint en compte l’acumulació amb altres projectes que es desenvolupen a l’entorn”. També haurà d’incloure un estudi sobre l’impacte visual que suposaria.

stats