DRETS

11,5 milions d’euros per finançar els serveis socials municipals

El Govern aportarà els fons als consells insulars

El Govern va aprovar ahir en el Consell de Govern destinar 11,5 milions d’euros als serveis socials municipals a través dels consells. La portaveu de l’Executiu, Pilar Costa, va explicar després del Consell de Govern que aquesta partida és la que s’estableix en el Pla de finançament dels serveis socials comunitaris bàsics de les Balears, en el qual s’especifica quines prestacions finança el Govern i quins són els criteris de distribució (en funció de la població major, la menor d’edat, la dispersió geogràfica...).

Els 11,5 milions d’euros es distribuiran seguint els criteris esmentats de la manera següent: Mallorca serà beneficiària de 8,9 milions d’euros; el Consell d’Eivissa rebrà, per part seva, 1,28 milions més; a Menorca, n’hi pertoquen 1,18 milions; i a Formentera arribaran els aproximadament 139.000 euros restants. Els fons arribaran a les institucions insulars a partir de convenis de col·laboració, que després s’aniran distribuint entre els diversos municipis.

Costa va afirmar que, amb aquesta aportació, s’està garantint el manteniment i el funcionament de la xarxa de serveis socials municipals, que “solen ser la primera porta d’entrada dels ciutadans als serveis socials”, a més a més de garantir que l’accés sigui en igualtat de condicions.

Els serveis finançats

La partida que destina el Govern als serveis socials comunitaris es complementa amb les aportacions econòmiques corresponents que cada consell insular du a terme, juntament amb les que fan els diferents ajuntaments de les Illes; comparteixen així les competències en aquest àmbit.

Els doblers destinats seran per finançar diversos serveis i prestacions, com, per exemple, els serveis d’informació, valoració, assessorament, intervenció i valoració. Altres recursos es dedicaran al servei d’ajuda a domicili, al de teleassistència i a actuacions de suport a la unitat de convivència. Així mateix, es donarà cobertura al servei d’allotjament alternatiu, com també al servei que s’encarrega de la mediació intelcultural que ofereixen els municipis.

D’altra banda, es finançaran les accions comunitàries i la domiciliació i l’empadronament. De la mateixa manera, es posaran a disposició de la ciutadania ajuts econòmics d’emergència per a la cobertura de necessitats bàsiques, sobretot per a famílies i unitats de convivència que tinguin persones menors d’edat a càrrec seu.

A part dels diferents serveis i prestacions, també es finançaran aquells programes específics que s’engeguen i desenvolupen els serveis socials comunitaris als municipis de les Illes i que van destinats a la població menor d’edat o major, a famílies o a persones migrades, entre d’altres.

EDICIÓ PAPER 15/02/2020

Consultar aquesta edició en PDF