Societat 10/09/2021

Menorca reformarà la torre Rambla de Maó per 256.000 euros

És una construcció de defensa declarada BIC i situada al Parc Natural de l'Albufera del Grau

Iván Martín
2 min
La Torre Rambla és un dels símbols del Parc Natural de l'Albufera.

MAÓEl Consell de Menorca ha adjudicat les obres de restauració de la torre de defensa Rambla de Maó a l'empresa Conrado y Asociados, per un import total de 256.000 euros. Els treballs que es duran a terme permetran consolidar la torre amb l'objectiu de garantir-ne la conservació.

La torre Rambla fou construïda entre el 1799 i el 1802, i està ubicada al Parc Natural de l'Albufera del Grau. És titularitat de la Demarcació de Costes i té la declaració de Bé d'Interès Cultural (BIC). La intervenció pretén frenar el deteriorament de l'edificació, consolidar els elements estructurals i garantir la seguretat i l'estabilitat necessària per a un ús museístic exterior.

Es repararan totes les interrupcions en el recorregut exterior de la torre provocades per la caiguda d'elements, per tal que el parament no es debiliti més. Es recuperaran totes les pedres possibles a fi de recol·locar-les a l'edifici, mentre que la resta d'espais entre pedres es consolidaran amb un morter de calç i eco putzolana. També es treballarà de manera gairebé artesanal, però amb la garantia de paralitzar els processos de degradació i de millorar la resistència de la pell de la torre.

D'altra banda, se'n farà un seguiment d'arqueologia vertical i de les actuacions sobre el sòl, sobretot en la neteja de la cisterna, que es durà a terme amb procediments manuals. El mateix procediment s'utilitzarà en la resta de paviments. També s'elaborarà la documentació 3D de tot el procés i es disposarà també de l'assessorament d'una restauradora. Es tracta d'una obra de molt baix impacte ambiental i totalment compatible amb la classificació del terreny on s'ubica, sense que provoqui cap interferència en els processos biològics de la zona, i les mesures que proposa el mateix projecte seran suficients per evitar qualsevol impacte.

Aquestes primeres setmanes de setembre es treballa en les tasques de desenrunament i apilament de material. El termini d'execució previst és de nou mesos. Aquest projecte és finançat per l'Impost de Turisme Sostenible (ITS).

stats