Un de cada deu joves ha perdut alguna possible feina pel seu perfil a internet

Un informe amb dades de sis països tant desenvolupats com en vies de desenvolupament constata la importància de la informació a les xarxes socials per accedir a un lloc de feina

Un de cada deu joves ha quedat rebutjat en alguna ocasió quan aspirava a aconseguir una feina per culpa del seu perfil a les xarxes socials, segons un estudi divulgat aquest dissabte. L'informe, de l'empresa On Device Research, s'ha fet amb enquestes a 6.000 joves d'entre 16 i 34 anys de sis països (Regne Unit, Estats Units, Nigèria, Índia, Brasil i la Xina).

Una de les conclusions destacades és que els responsables de recursos humans utilitzen les xarxes socials com a font d'informació per saber més coses del candidat que es plantegen contractar, tot i que la majoria dels perfils es creen per mantenir contacte amb els amics i no per agradar a les empreses.De fet, dos terços dels joves ni es plantegen que la seva informació a la xarxa els pot perjudicar a l'hora de trobar feina.

Segons els resultats de les enquestes, perden més llocs de feina per aquesta causa els menors de 24 anys que no els qui són més grans. L'estudi indica que la Xina és el país dels sis estudiats amb més rebutjats a causa del perfil social dels joves -un 16% dels menors de 24 anys-, mentre que Brasil és on menys afecta aquesta mena d'informació, amb un 4% de rebutjats menors de 24 anys i un 5% de manco de 32.