27/09/2015

Un informe detecta sobrefacturació de la concessionària

3 min
El nou parc de bombers de Palma, que es troba a Son Malferit i al costat de la via de cintura, va ser inaugurat el juliol de 2010.

PalmaUn informe del cap de l’Oficina de Control de la Despesa de l’Ajuntament de Palma, signat el 4 de maig passat, adverteix que s’estan produint “greus incompliments” del contracte per a la gestió i manteniment del nou parc, entre els quals una sobrefacturació de la concessionària de les quantitats anuals que ha de rebre, cosa que ha fet que de moment, i des de l’any 2011, sumin uns 62.771 euros facturats de més a l’administració pública. El responsable municipal reclama que es revisin totes les factures presentades fins ara i s’estudiïn les sancions a l’empresa.

En el mateix informe en què s’adverteix la sobrefacturació es detallen tots els incompliments per part de la concessionària -cap tasca de manteniment i neteja com les que s’havien acordat, manca d’auditories de qualitat i funcionament, canvis accionarials sense haver-ne informat l’administració...-, per la qual cosa el cap de l’Oficina de Control de la Despesa acaba dictaminant que mentre es produïa això ha existit una “deficient gestió” del contracte per part del Govern, primer a través de CAIB Patrimoni i ara a través de la Direcció General del Tresor.

En les seves conclusions, el responsable acaba proposant que es revisin per això totes les quantitats que l’Ajuntament no hauria de pagar per totes les tasques que no s’estan fent, i fins i tot “pensar seriosament rescindir el conveni i rescatar el parc de bombers”, perquè podria arribar a representar un estalvi global d’uns 20 milions d’euros. “I per ventura a un preu menor que el fixat i acordat a finals de 2010”, afegeix, “ja que hi ha un incompliment greu i continuat dels serveis a prestar”. Finalment, des de l’Oficina de Control de la Despesa es considera que que “si s’ha de continuar igual”, almanco s’hauria de renegociar el contracte de sotsarrendament, encara que planteja que la millor opció seria, com a primera passa del rescat, que el contracte de lloguer fos directament entre l’Ajuntament i la concessionària.

Intervenció insta a recórrer

Un altre informe de la Intervenció municipal incorporat a l’expedient és igualment crític amb la gestió del contracte feta i amb els incompliments per part de la concessionària en perjudici de l’Ajuntament. En un dictamen emès el 30 de juliol, l’interventor general manté que pert tot això no es compleixen les condicions per al reconeixement i liquidació de les dues factures presentades pel Govern per als exercicis de 2014 i 2015, per valor de 3.215.354 i 3.295.738 euros respectivament, i a més, insta la junta de govern a posar els fets en coneixement dels serveis jurídics per valorar la interposició de recursos i altres mesures.

L’interventor municipal es mostrà igualment crític amb el fet que l’Executiu anterior descomptàs la factura de 2014 dels fons que havia de rebre l’Ajuntament per la Llei de capitalitat, “sense que dites accions fossin rebutjades expressament per la junta de govern anterior”.

stats