Tocar terra
Societat 19/06/2021

L’etiquetatge també és important

Mateu Morro
3 min
La indústria agroalimentària balear que treballa amb produccions primàries locals tindrà un estímul per emprendre inversions.

L’etiquetatge és important

Ens informarà de quins són els productes certificats en benestar animal

El benestar animal, com l’agricultura i la ramaderia ecològica o integrada, les races autòctones, la ramaderia extensiva, les varietats locals o l’adopció de pràctiques que redueixin emissions contaminants, són línies de treball que no tan sols són beneficioses per l’entorn, la preservació del patrimoni genètic o la lluita contra el canvi climàtic, sinó que aporten un valor afegit en la comercialització dels productes agroalimentaris i en fan possible una identificació de banda dels consumidors conscients. L’etiquetatge, si és correcte, ens informarà de quins són els productes certificats en benestar animal o amb les altres acreditacions de qualitat o origen. Llegir l’etiqueta és una de les obligacions dels consumidors, i vetlar perquè l’etiquetatge estigui d’acord amb les condicions reals en què s’ha produït cada aliment, lluitant contra el frau, és una obligació de l’administració.

Acreditar el benestar animal

Les vaqueries han aconseguit el distintiu Welfair

La consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha, va entregar les primeres certificacions de benestar animal a explotacions lleteres de Mallorca. Les vaqueries han aconseguit el distintiu Welfair, que certifica que les vaques estan en condicions èticament responsables de benestar, i són Can Dalmau, Son Bernat, Son Garau/Can Peixet, Son Carbó, les Veles i Son Suau, proveïdores d’AGAMA. El procés va partir el juny de 2020, amb l’objectiu d’oferir un producte de qualitat i ajudar les granges a millorar la comercialització de la llet. La Conselleria d’Agricultura va incloure en el pla de xoc per fer front als efectes del covid-19 una línia de suport a la certificació. El segell Welfair garanteix els principis del benestar animal: bona alimentació, bon allotjament amb llibertat de moviments i confort, bon estat de salut i un maneig d’acord amb les característiques de l’espècie.

La inauguració d’Artà

La bassa va obtenir la declaració d’interès general el 2002

La inauguració de la bassa de regadiu d’Artà és una efemèride per a ser celebrada de bon de veres. El projecte data de principis de segle, a l’empara d’un pla d’inversions del Ministeri d’Agricultura que havia de compensar, invertint en l’ús agrícola de les aigües regenerades, la inexistència d’inversions en matèria de regadius a les Balears. La bassa va obtenir la declaració d’interès general el 2002, la primera fase de construcció va acabar el 2012 i la segona el 2015. Però passaren 5 anys més fins que es disposà de subministrament elèctric. La Conselleria d’Agricultura, després de vuit anys de tràmits amb l’empresa subministradora d’electricitat, va solucionar el problema a finals del 2019 i va posar en marxa la bassa el 2020, després d’unes obres de millora i manteniment per arreglar elements deteriorats per la manca d’ús.

Ajudes enfront de la sequera

Es pretén compensar les despeses dedicades a comprar aliments al bestiar

El Govern balear ajudarà els ramaders de Mallorca i Menorca afectats per la greu sequera d’enguany. La dotació pressupostària serà d’un milió d’euros i contemplarà una diferència d’import entre la zona més afectada, que és la del migjorn de Mallorca, Calvià i Andratx, i la resta de Mallorca i Menorca. La mesura, dirigida a explotacions prioritàries i agricultors professionals, vol donar suport a la ramaderia extensiva d’oví i caprí, porcí, boví de llet, vaques dides i apicultura. L’ajuda pretén compensar les majors despeses dedicades a comprar aliments per al bestiar davant les pèrdues a la collita de farratgeres i cereals, que a certs llocs freguen el 80%. Se’n destaquen les explotacions amb les produccions assegurades o amb assegurances que tenen relació amb els perjudicis provocats per la sequera.

Millorar la comercialització

S’obre una convocatòria d’ajudes fins al 15 de juliol

La Conselleria d’Agricultura ha destinat 4 milions d’euros a una línia de subvencions per donar suport a les inversions en la transformació i comercialització de productes agrícoles. És una ajuda dirigida a les empreses i cooperatives que treballen i transformen el producte local per a, després, introduir-lo en els circuits comercials. El termini de la convocatòria acaba el 15 de juliol. La indústria agroalimentària balear que treballa amb produccions primàries locals tendrà d’aquesta manera un estímul per a emprendre les necessàries inversions i en prioritzarà les més innovadores i les que inclouen elements de sostenibilitat ambiental. La situació generada a les empreses per la crisi sanitària exigeix a l’administració un esforç suplementari d’impuls que faciliti la modernització de les instal·lacions dedicades a la transformació i comercialització dels productes agroalimentaris de les illes.

stats