Els pisos del centre de Palma són 800 euros més cars

Un estudi conclou que Palma assumeix durant els mesos d'estiu gairebé 90 mil persones al dia

Segons un estudi elaborat pel grup d'observació Palma XXI, a càrrec de Maria Gómez, arquitecta i urbanista, els pisos del centre històric de Palma són 800 euros més cars que a la resta de barris, en concret 1 euro/m2 més cars.

D'altra banda, les compravendes s'han disparat un 80% en el període 2012-2016. Així, en aquell darrer any es varen registrar més de 43 transaccions immobiliàries per cada mil habitants, quasi quatre vegades més que la mitjana de les Illes Balears. El 58% d'aquestes transaccions van a mans estrangeres (un 58%) i un 32% a mans de persones jurídiques. A més, la zona del centre històric on es registren més transaccions és la del Sindicat, que coincideix amb la que més desnonaments registra.

Turistificació

Pel que fa a la saturació turística, una de les dades més destacades és la comptabilització de les persones empadronades i turistes. L'estudi conclou que Palma assumeix durant els mesos d'estiu 37.700 turistes al dia, que sumats a les 52.269 persones entre empadronats, treballadors i usuaris diaris fan un total de gairebé 90 mil persones al dia.

Els turistes són conscients del gran volum de gent al carrer. El 48% creu que hi ha molta gent, però només el 18% s'estimaria més que n'hi hagués menys. Pel que fa als residents, el 64% va manifestar que aquest volum als espais públics els afectava en la seva vida quotidiana i el 66% va opinar que havíem sobrepassat els límits de rebuda.

Els moments de màxima afluència són entre les 11 h i les 13 h als carrers de Sant Miquel, Jaume II i del Palau Reial. L'estudi també explica que a les xarxes socials els llocs d'on es pengen més fotografies són la plaça Major i la Seu.

Quant a les places hoteleres al centre de Palma, han crescut un 65% durant el període 2012-2017 i s'ha passat dels 24 als 67 establiments. D'altra banda, es calcula que, durant els mesos d'estiu, cada dia arriben 16.500 autobusos del TIB i de l'EMT. Pel que fa als creueristes, se'n comptabilitzen uns 7.000 de mitjana cada dia d'estiu.

Conclusions de l'estudi

Entre les conclusions que es desprenen de l'estudi elaborat per Palma XXI hi ha una proposta positiva de cara a 2025 per afavorir un equilibri dins la ciutat. La proposta fixa en una càrrega total màxima de 74.700 persones al dia i el sostre de càrrega turística ideal seria de 18.200.

La proposta a llarg termini és reduir a la meitat la càrrega turística màxima i descentralitzar el turisme cap a altres zones d'interès que s'han d'anar preparant. Així, es podria augmentar la presència de residents per equilibrar la situació de dos turistes per un resident als carrers de Palma. A més, Palma XXI proposa reduir, distribuir i diversificar el flux turístic del centre cap a altres indrets de Ciutat i crear altres punts d'interès turístics fora del nucli antic.

Algunes de les mesures que se podrien aplicar i que proposa Palma XXI són una altra política d'aparcaments i afavorir l'alliberació d'aparcaments per als residents i atorgar ajudes als joves perquè puguin llogar pisos al centre històric, entre d'altres. Jaume Garau, president de Palma XXI, també ha recordat la proposta de set associacions de veïns de canviar el Pla d'usos del centre històric, cosa que també ajudaria a descongestionar el centre de Ciutat.

EDICIÓ PAPER 20/07/2019

Consultar aquesta edició en PDF