Les dones de les Illes dediquen a la família més del triple de temps que els homes

Un estudi de Gadeso destaca també que només un 12% de les enquestades creuen que la feina els permet mantenir unes relacions familiars normals

Un estudi de  Gadeso  destaca que les dones treballadores de les Illes Balears declaren dedicar a la família més del triple del seu temps lliure que els homes, un 40% en el cas de les enquestades i un 14% en el dels enquestats. L'informe també constata que la vida laboral interfereix d' una manera molt clara en la vida familiar,  sobretot  en el cas de les dones.

Si bé al voltant d'un terç dels entrevistats d'ambdós sexes asseguren no tenir gaire temps de lleure, gairebé el doble d'homes que de dones pot aprofitar-lo per descansar o per a l'oci. En concret, només el 24% de les enquestades asseguren poder dedicar el temps lliure a descansar, a l'oci o als amics. En canvi, els homes poden dedicar-ne el 53% a aquestes activitats. La diferència prové, principalment , del temps que uns i altres dediquen a la família.

A més, l'estudi remarca que el 39% dels homes declaren que poden mantenir unes relacions familiars normals, sense que les obligacions laborals o les tasques de la llar hi interfereixin, mentre que només un 12% de les dones pensa d'aquesta manera. En canvi, un 58% de les dones afirma tenir dificultats per gaudir de la família, mentre que un 30% diu que els és impossible o gairebé impossible mantenir aquestes relacions familiars, a causa de la feina i de la llar.

La culpa d'aquestes diferències la  trobam  en el temps que uns i altres dediquen a les tasques de la casa.  Les  dones manifesten que han de dedicar-hi més de quatre hores,  malgrat que facin  feina fora de casa, mentre que els homes només hi dediquen una mitjana d'una hora i quart. El mateix ocorre respecte de la cura dels fills.  La major dedicació  correspon, amb molta diferència, a les dones, que hi dediquen tres hores al dia, mentre que els homes únicament hi destinen 50  minuts del   seu  temps, subratlla l'estudi.

EDICIÓ PAPER 24/10/2020

Consultar aquesta edició en PDF