Publicitat
Publicitat

Un concurs de mèrits de la Generalitat Valenciana adjudica la plaça a l'home en cas d'empat per afavorir la igualtat

La baremació que aplica la conselleria d'Hisenda va estar acordada amb els principals sindicats i aprovada en el pla d'igualtat entre homes i dones 2010-2012

Un concurs de mèrits per a inspectors de tributs de l'administració de la Generalitat Valenciana recull que, en cas d'empat, el lloc s'adjudicarà a l'home, tenint en compte que el sexe masculí està "infrarepresentat" en el cos tècnic.

Així ho indica la resolució del 31 de març de 2014 de la conselleria d'Hisenda i Administració Pública publicada en el 'Diari Oficial de la Comunitat Valenciana' (DOCV), per la qual es convoca concurs per a la provisió dels llocs de treball del cos A1-04 superior tècnic d'inspectors de tributs.

En el punt on explica l'ordre de la puntuació per a l'adjudicació de la destinació s'assenyala que, quan es doni un empat en l'aplicació del barem entre dos aspirants o més, el lloc serà adjudicat al més antic en el cos i, a igual antiguitat, tenint en compte que en el cos el sexe masculí està "infrarepresentat", es dirimirà adjudicant el lloc a aquest sexe.

Segons ha informat la secretària de la Dona i Polítiques d'Igualtat de CCOO-PV, Candi Barroso, es tracta d'una mesura negociada amb els sindicats dins d'un pla d'igualtat, per tant cal respectar-ho, però caldrà avaluar si contribueix a "corregir" les desigualtats de gènere.

En això ha coincidit la conselleria d'Hisenda, que recorda que en el primer pla d'igualtat entre dones i homes de l'administració de la Generalitat Valenciana 2010-2012, engegat amb l'acord d'UGT-PV, CCOO-PV, CSIF, Intersindical i Igeva, s'estableix, entre altres mesures, que, en les oposicions i concursos de trasllats que convoca la Generalitat, es realitzi una discriminació a favor del sexe menys representat en cada cas.

El pla estableix que les convocatòries de proves selectives per a l'accés a l'ocupació pública i les convocatòries de concursos de mèrits hauran d'incloure un paràgraf en el qual s'assenyali si algun dels dos sexes està menys representat que l'altre en eixe cos de l'administració.

S'entendrà per composició equilibrada, i que per tant no hi ha cap desequilibri, la presència de dones i homes de manera que les persones de cada sexe no superin el 60% ni siguin inferiors al 40%,  segons Hisenda, que recorda que el percentatge de desempat només s'estableix al final del procediment per vetllar per la igualtat d'oportunitats. Fins avui no ha estat necessària la seva aplicació perquè mai s'ha donat aquesta circumstància, assegura la conselleria.

El proper 14 d'abril es reunirà la comissió d'igualtat d'oportunitats per a l'estudi i negociació del segon pla d'igualtat, però mentrestant se segueixen aplicant les mesures del primer pla. L'administració autonòmica valenciana compta amb 17.000 empleats públics, dels quals al voltant del 70% són dones, segons les dades d'Hisenda.

Per la secretària de política sindical de la Federació de Serveis Públics d'UGT-PV, Mayte Montaner, calia activar una mesura correctora perquè en aquesta categoria hi ha un desequilibri de sexes (el 68% de dones i el 32% d'homes), mentre que el 99% dels casos d'aplicació d'accions positives afavoreixen les dones.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT

EDICIÓ PAPER 10/12/2017

Consultar aquesta edició en PDF