PALMA

La destrossa de les Fontanelles encara es pot aturar sense pagar

Experts en dret urbanístic sostenen que l’actual llicència és nul·la i que no té l’autorització comercial

El nou govern de l’Ajuntament de Palma ha anunciat que revisa l’expedient del projecte per a la construcció d’un macrocentre comercial a les Fontanelles, l’anomenat Palma Springs, amb la intenció de comprovar si és possible aturar-ne l’execució i la destrossa definitiva de la zona humida sobre la qual s’ha d’aixecar. És possible aturar el projecte? La promotora podria reclamar algun tipus de reclamació si s’avortàs? Els experts en dret urbanístic i administratiu consultats per l’ARA Balears sostenen que és possible aturar-ho sense que la promotora pogués reclamar-ne res, perquè és un projecte que s’arrossega de fa anys, ple d’irregularitats i amb distintes administracions.

Aquestes opinions assenyalen com a argument principal que la llicència d’obres amb la qual la promotora Unibail-Rodamco ha pogut començar els treballs als terrenys de 89.000 metres quadrats és nul·la de ple dret. Aquesta llicència va ser concedida el 29 de juliol de l’any passat per part de l’equip del govern del PP presidit per Mateu Isern a partir d’un projecte antic. “Va ser una mangarrufa”, sosté un dels experts consultats, que demanen no revelar els seus noms a causa del seu exercici professional. “La llicència es donà d’aquesta manera per a uns usos indeterminats, perquè és un altre projecte diferent del que es vol executar realment, i això és el que no es pot fer, el que segons la llei l’anul·la de ple dret”, afegeix.

L’esmentada llicència es concedí per a un projecte que consistia en un “aparcament subterrani i de superfície, una urbanització interior i locals sense ús determinat”. Precisament per aquest motiu assenyalat ja ha estat denunciat davant la justícia per presumpte frau de llei. El Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Palma admeté a tràmit un recurs que demana l’anul·lació de la llicència. Cort s’hagué de personar en el cas el mes de novembre passat. El recurs va ser interposat per un misser d’Alacant, Raúl Sánchez Santorio, que no ha volgut explicar a aquest diari els motius que han fet que impugnàs l’acord de l’Ajuntament de Palma ni confirmar si representa una altra promotora comercial que entraria en competència amb Palma Springs.

En tot cas de la nul·litat de la llicència atorgada per Cort es deriva l’altra irregularitat que permetria aturar el projecte, segons les fonts consultades. Ara mateix, Palma Springs no té llicència d’activitats, al marge que el projecte definitiu hauria d’obtenir un nou permís d’obres, perquè la Llei de comerç impedeix la instal·lació de grans superfícies en terrenys que no siguin urbans i disposin de la dotació de serveis d’aigua, electricitat i clavegueram. Aquestes obres d’urbanització per part de la promotora encara no han acabat, la qual cosa va ser advertida pels mateixos serveis jurídics de la Comunitat per bloquejar l’autorització comercial.

Valls (PP) admeté la situació

La promotora, d’acord amb l’anterior equip del govern del PP, va voler salvar aquest entrebanc acollint-se a la nova Llei del sòl. Constituí un aval de 12 milions d’euros davant Cort per poder simultanejar les obres d’urbanització i les d’edificació, tot això a partit d’un projecte antic. La llicència d’obres es concedí per un pressupost de tan sols 59,5 milions d’euros, malgrat que la inversió anunciada per a Palma Springs és d’uns 225 milions. Només mesos després, quan es destapà el bloqueig des del Govern, el tinent de batle d’Urbanisme, Jesús Valls (PP), acabà admetent davant una comissió municipal que la llicència d’obres que l’Ajuntament havia concedit a Unibail Rodamco fou a partir de l’antic projecte d’Aqua Màgica. “A dia d’avui”, digué Valls el mes de febrer, “no hi ha llicència d’obres ni d’activitats per a Palma Springs”. Els grups de l’oposició, en aquell moment el PSOE i MÉS, exigiren que es comprovàs si la promotora no havia aprofitat la situació per començar les obres d’edificació. Valls contestà setmanes després amb un informe que ho descartava.

La situació no ha canviat de llavors ençà i el projecte continua sense tenir l’autorització comercial del Govern com a gran superfície. La mateixa Llei de comerç, en el punt 2 de l’article 13, estableix que “són nuls de ple dret els títols habilitants municipals per a la nova ubicació o ampliació de les activitats destinades a establiments del tipus gran establiment comercial que s’atorguin sense l’autorització autonòmica per a la instal·lació prèvia o en contra de les seves determinacions”.

Dictamen previ del Consultiu

Així, els permisos obtinguts fins ara de Cort per al projecte Palma Springs podrien ser declarats nuls. “ No hi pot haver cap reclamació de drets consolidats”, explica un expert sobre possibles indemnitzacions, “perquè els que es derivarien d’aquesta llicència d’obres no serien ni legals ni legítims”. La via que observen les fonts consultades per aturar el projecte de les Fontanelles és recórrer a la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En l’article 102 sobre la revisió d’ofici d’actes nuls, estableix que aquest procediment es pot instruir per l’administració requerint un dictamen previ al Consell Consultiu, sense que sigui susceptible de cap recurs administratiu, encara que sí contenciós i havent-se de reconèixer les indemnitzacions als interessats. Sobre això, un expert reitera que en aquest cas es produiria un exceptio doli, una excepció perquè la part demandant pogués reclamar una indemnització perquè seria responsable de la mateixa manera que l’administració de la situació d’incompliment al·legat.

EDICIÓ PAPER 24/10/2020

Consultar aquesta edició en PDF