El BOIB publica la convocatòria de 38 places d'oferta pública d'ocupació de l'IMAS

Es tracta de 9 places d'ajudant tècnic sanitari, 16 d'educador social i 13 de treballador social

El Butlletí Oficial de les Illes Balears publica en data 28 de març de 2019 sis resolucions de la consellera de Benestar i Drets Socials i presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Margalida Puigserver, que aproven la convocatòria, les bases i el barem de mèrits i designen el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a les ofertes d'ocupació pública, tant ordinària com extraordinària, d'ajudant tècnic sanitari, educador social i treballador social corresponents als anys 2017 i 2018.

En concret es convoquen 9 places d'ajudant tècnic sanitari (DUI), 6 per a torn lliure i 3 per a promoció interna; 16 d'educador social, 9 per a torn lliure, 5 per a promoció interna i una de reserva per a persones amb discapacitat, i 13 de treballador social, 6 de les quals són per a torn lliure, 4 per a promoció interna i 3 de reserva per a persones amb discapacitat.

El termini per a presentació de sol·licituds per accedir a les proves, comú per a totes les categories, és de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de les resolucions. D'aquesta manera, els candidats podran presentar-les fins al pròxim 17 d'abril.

El calendari per al desenvolupament dels diferents exercicis consta de tres fases. El primer exercici de torn lliure es farà en una data per determinar entre l'1 i el 30 de setembre de 2019.

En el cas dels DUI, el segon exercici de torn lliure i el primer de promoció interna es duran a terme entre l'1 i el 30 de novembre de 2019 i el tercer exercici de torn lliure i segon de promoció interna serà entre l'1 i el 31 de gener de 2020.

Pel que fa a les places d'educador social, el segon exercici de torn lliure i el primer de promoció interna es duran a terme entre el 15 d'octubre i el 15 de novembre de 2019, i el tercer exercici de torn lliure i segon de promoció interna seran el mes de desembre de 2019.

Finalment, per a les places de treballador social, el segon exercici de torn lliure i el primer de promoció interna es farà entre el 15 d'octubre i el 15 de novembre de 2019, mentre que el tercer exercici de torn lliure i segon de promoció interna serà entre el 15 de gener i el 15 de febrer de 2020.

Un cop finalitzada la fase d'oposició s'inicia la fase de concurs, que consisteix en la presentació, el barem i la valoració de mèrits, que finalitza amb els resultats de l'oposició i la publicació de les llistes d'aspirants dels diferents llocs de feina. Una vegada revisada la documentació, la presidència de l'IMAS nomenarà els funcionaris corresponents i es procedirà a l'adjudicació i presa de possessió dels llocs de treball.

EDICIÓ PAPER 15/02/2020

Consultar aquesta edició en PDF