Societat 18/11/2019

La UIB disposarà d'un 1,2% més de pressupost per al 2020

Es consolida la dotació per cobrir la reducció del preu de matrícula i es preveu la creació de la Unitat per a la Cultura Científica

Ara Balears
6 min
Presentació del pressupost pel 2020 per la UIB

PalmaL’aportació econòmica de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca a la UIB per al 2020 augmenta un 1,2% respecte d'enguany. El pressupost elaborat preveu una aportació global de 76.702.109 euros. Amb aquesta dotació es mantenen el finançament dels estudis oficials i de les millores de les condicions laborals dels personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis; la reducció dels preus de matrícula i el manteniment de les infraestructures del campus. A més, es consolida la dotació de 700.000 euros per cobrir la reducció del preu de les matrícules

Després de quatre anys consecutius de mantenir congelats els preus universitaris, per al curs 2018-19 els preus en primera matrícula, corresponents als serveis acadèmics dels ensenyaments oficials de la UIB, varen experimentar una reducció percentual del 10% respecte dels preus públics vigents per al curs 2017-18 en el cas dels estudis de grau i de màster i del 15% en el cas dels estudis de màster que habiliten per exercir activitats professionals regulades. Per tal de cobrir aquesta reducció, el Govern aportarà a la UIB, dins de la transferència nominativa per al 2020, un total de 700.000 euros.

D’altra banda, la Universitat disposarà d’un total de 5.477.053 euros destinats a complements retributius, la qual cosa representa un augment del 5,83% respecte del 2019.

Així mateix, els professors interins podran continuar gaudint del 100% dels complements autonòmics i del 66% dels quinquennis.

Augmenten les dotacions de les noves titulacions i d’infraestructures

El pressupost de 2020 manté el compromís pluriennal de la doble titulació de Turisme i Administració i Direcció d’Empreses, amb un total de 542.314,00 euros, que suposa un augment del 33,28% respecte del 2019 i també està prevista una partida de 74.244,00 euros per a la millora de la implantació de la doble titulació d’Economia i Turisme, que suposen un augment del 150,59%.

A més, la transferència de 2.291.999 euros de l’any 2020 corresponent al conveni de finançament dels estudis del grau de Medicina implica un augment del 20,35% respecte del 2019. Pel que fa a l’equipament i el manteniment de les infraestructures de la Facultat de Medicina, l’IB-Salut hi aporta un total de 422.000 euros.

D’altra banda, es manté una partida de 144.000 euros, en el marc d’un conveni específic plurianual, per a la segona fase de la implantació de l’administració electrònica, que està inclosa en el Programa Operatiu del Fons de Desenvolupament Regional (FEDER).

Cal tenir en compte que durant l’any 2020 s’iniciaran les obres de construcció de l’edifici interdepartamental al campus de la UIB, el qual disposa d'una inversió total de 6.900.000 euros per part del Govern de les Illes Balears i fons FEDER.

El pressupost del 2020 també preveu una partida de 50.000 euros a l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE), en el marc d’un conveni plurianual, per a la contractació de dos tècnics de suport a les activitats d’aquest Institut, a més d'una partida de 60.000 euros per a la millora de les proves de batxillerat per a l’accés a la universitat (PBAU)

A banda de la transferència global de la Conselleria, s’aporten quatre assessors docents que col·laboren en el Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB), en l’organització de les proves Cangur i amb les seus universitàries.

Més ajuts per a estudiants

El Programa d’Ajuts de Desplaçament per cursar estudis universitaris fora de l’illa i de residència a la Unió Europea tindrà un total de 450.000 euros i un màxim de 600 euros per ajut. D’aquesta convocatòria, se’n beneficiaran 750 alumnes. Així mateix, es dedicarà una quantitat de 18.000 euros de manera específica a estudiants de doctorat per formació transversal.

Es convoquen per segona vegada ajudes complementàries per a alumnat de les Illes Balears que participa en programes institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-28), amb una partida total de 50.000 euros. Aquesta convocatòria preveu una modalitat específica d’ajuts de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània amb un total de 12.000 euros addicionals, la qual cosa suposa 20 ajuts de 600 euros cadascun.

A més, es convocaran ajuts per premiar els millors expedients acadèmics dels estudis de grau amb una partida anual de 30.000 euros.

D’altra banda, es mantindrà el programa de beques d’allotjament a la residència universitària, amb la finalitat de fomentar la integració dels nous estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus universitari (2 per illa). També es preveu una ajuda específica per a la incorporació de dones als estudis que s’imparteixen a l’Escola Superior Politècnica. Amb aquesta finalitat, es disposarà d’un total de 54.000 euros per a nou alumnes.

Conveni pel model de finançament de la UIB

Amb l’inici de la nova legislatura s’han reprès les negociacions per un conveni entre el Govern i la UIB que estableixi, de manera plurianual, el model de finançament de la institució universitària durant el període 2020-2022, el qual definirà com s’han de dur a terme les aportacions del Govern en concepte de transferència nominativa de despeses corrents de personal i d’inversions, com també el finançament per resultats o objectius estratègics.

Acostar la ciència a la societat i fomentar la recerca amb la participació competitiva de la UIB

Amb la nova legislatura les àrees de Recerca i d’Innovació s’han ubicat en diferents departaments del Govern. En aquest pressupost, l’àrea de Recerca comptarà amb 11.386.675€ dins la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

Els pressuposts de 2020 garanteixen la continuïtat de polítiques impulsades la passada legislatura millorant la inversió en R+D i les accions derivades de l’impuls de la transferència del coneixement previstes en el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació (2018-2022) i en les actuacions de l’especialització intel·ligent de les Illes Balears (2014-2020). A més, es pretén continuar la tasca d’enfortir el sistema R+D+i, la participació de les empreses i la col·laboració amb els centres públics de recerca, així com l’impuls de la internacionalització i a l’economia del coneixement.

Dos nous projectes de l’àmbit de la recerca estaran finançats a través de l’ITS: una convocatòria de beques de mobilitat per a becaris predoctorals i per a postdoctorats, per valor de 850.000 euros i la creació de la Unitat de Cultura Científica per apropar la ciència a la societat, amb una inversió de 600.000 euros. A més, hi ha prevista una inversió de 961.000 euros en ajuts per a la formació de personal investigador i 748.000 euros pera dinamitzar recursos del sistema de Ciència i Tecnologia, entre d’altres.

Programes de foment de la recerca

L’any 2020 la Direcció General de Política Universitària i Recerca té previst incrementar els ajuts per fomentar la recerca a través del Talent i del programa d’impuls a l’excel·lència.

El programa Talent inclou un total de 38 ajuts, dels quals 10 són per a la formació de personal investigador (FPI) a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a Balears, 2 per a la formació de personal investigador empresarial (FPI-E) a empreses ubicades a Balears, 5 ajuts (1 més que el 2019) per al programa Margalida Comas per a joves investigadors, 5 del programa Vicenç Mut per a investigadors sèniors i la nova incorporació del programa Vicenç Mut Estabilitat que suposa 3 nous contractes per investigadors post doctorals que ja hagin finalitzat el Margalida Comas i 12 per a la contractació de tècnics de recerca En total es destinaran 3.964.000€ en convocatòries plurianuals competitives en aquest programa.

Dins el programa Talent el 2020 s’incorpora una convocatòria de borses de viatges amb tres modalitats: per becaris predoctorals en actiu, per investigadors post doctorals en actiu i per doctorats que hagin llegit la seva tesi (fins a tres mesos d’estada).

En el cas de l’impuls a l’excel·lència es dona continuïtat als projectes propis de recerca amb una nova convocatòria d'1.500.000 euros.

Actualment s’està preparant una nova convocatòria per finançar l'organització de congressos i activitats de divulgació i una per a accions d’especial interès, a més d'una convocatòria per a projectes cooperats entre empreses i centres de recerca amb l’objectiu de promoure la col·laboració Universitat-Empresa. El programa d'Impuls a l’excel·lència preveu publicar convocatòries competitives plurianuals per valor de 3.500.000 € al llarg de 2020.

Del total de 76,7 milions per al 2020, 64.456.032 euros corresponen a la transferència nominativa per a les despeses corrents i les nòmines del personal.

Així mateix, del total, 2.275.000 euros es destinaran en concepte de transferències d’inversions per al manteniment de les infraestructures del Campus i 1.331.466 euros a l’amortització de diverses infraestructures del campus universitari.

Les dades han estat facilitades en la roda de premsa d'aquest dilluns, en la qual han participat el conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, i el rector de la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet. A la presentació els han acompanyat, per part de la Conselleria, la titular de la Secretaria Autonòmica de Política Universitària, Recerca i Política Lingüística, Agustina Vilaret, i el director general de Política Universitària i de Recerca, Josep Lluis Pons; mentre que per part de la UIB hi han estat presents la gerent, Antònia Fullana, la vicerectora d’Economia i Infraestructures, Maria Llompart, i la presidenta del Consell Social de la UIB, Francesca Mas.

stats