Societat 10/03/2021

Ciutadella reforça amb 200.000 euros els Serveis Socials per atendre les necessitats del covid-19

El Consistori estableix set principals eixos per reactivar el municipi

Iván Martín
3 min
Ciutadella aposta per continuar ajudant a les persones més afectades per la pandèmia.

MaóL'Ajuntament de Ciutadella implementarà un segon pla de mesures socials i econòmiques que tenen com a objectiu fer front als efectes negatius de la crisi derivada del covid-19 i que han de servir per millorar l'economia i l'atenció social a la ciutadania. De fet, aquest pla, que s'aprovarà al ple de març, dona continuïtat al que ja va rebre llum verda per unanimitat el passat 14 de maig. Així, la Comissió Informativa d'Organització i de Seguretat, com a comissió de seguiment d'aquest pla, ha acordat les noves mesures a adoptar per a aquest any, que es divideixen en set blocs: mesures socials, fiscals i pressupostàries; d'estímul econòmic i foment del treball; d'estímul per als establiments comercials i de serveis; per a la dinamització turística; d'estímul al sector cultural, i d'impuls a la sostenibilitat.

Pel que fa a les mesures socials, destaquen el reforç del personal dels Serveis d'Atenció Social; l'increment de la partida d'ajuts socials per a famílies i persones afectades per la crisi sanitària i econòmica fins a 200.000 euros. Pel que fa a les mesures fiscals i pressupostàries, es reestructura el pressupost del 2021 i s'hi incorporen els romanents de tresoreria per respondre a les necessitats de les persones, donar un impuls a la reactivació de l'activitat econòmica i garantir el ple funcionament de l'Administració pública.

Cal remarcar que s'aplica un 90% de rebaixa de la liquidació de la taxa anual per al 2021 referent a l'ocupació de la via pública amb taules i cadires, per a comerços i mercaderies, per a mercats i activitats a la via pública, i d'activitat artística al carrer. També s'aplica un 35% de rebaixa en la liquidació anual en concepte d'arbitris a totes les tipologies d'immobles regulades a l'ordenança fiscal de recollida i tractament de residus; es redactarà l'informe econòmic per a la modificació del servei de recollida a domicili, transport i depuració de fems i residus sòlids urbans, i s'adjudicarà una nova concessió del dret d'explotació de les instal·lacions temporals a les platges adaptat a la situació actual de pandèmia.

Quant a les mesures d'estímul econòmic i de foment del treball, es modificarà l'ordenança d'horaris per permetre que els establiments de bars, restaurants i similars que habitualment serveixin berenars puguin avançar l'horari d'obertura de les terrasses a una hora abans en temps de pandèmia o per altres causes excepcionals que comportin el tancament dels interiors dels locals; s'adjudicaran i executaran els projectes finançats amb recursos propis o cofinançats per altres administracions, com ara el projecte museogràfic i d'activitat a Can Saura (404.000 euros), la renovació de l'enllumenat a l'avinguda de Calespiques (307.000 euros), o el projecte de millora de l'aparcament de Serpentona (273.000 euros). 

Pel que fa a les mesures d'estímul per als establiments comercials i de serveis, es convocaran ajuts i s'activaran campanyes per a la ciutadania per afavorir el comerç local i la promoció del consum dels productes de proximitat. Dins les mesures per a la dinamització turística, s'adaptarà i s'executarà el projecte Enjoy Ciutadella 2021; se signarà el conveni amb la Fundació Foment del Turisme de Menorca, per a la creació de producte turístic per a la realització d'activitats durant tot l'any, i es farà una campanya promocional del municipi cap a l'exterior en col·laboració amb el Consell de Menorca. 

Pel que fa a les mesures d'estímul al sector cultural, es promocionarà la contractació d'artistes i de companyies locals; es facilitarà l'ús dels espais públics; s'adoptaran mesures en el disseny de la convocatòria d'ajudes i s'agilitzarà el procediment de convocatòria, amb l'aprovació del Pla de subvencions 2021-2023. Finalment, entre les mesures d'impuls a la sostenibilitat hi figuren la posada en marxa de diferents instal·lacions de plaques fotovoltaiques i la instal·lació de tres nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. 

stats