Societat 23/11/2022

Els centres de les Illes ja tenen protocol contra la violència masclista

El programa de sensibilització davant la violència de gènere s'estén i ja arriba a més de 150 escoles

2 min
Millorar l’educació  amb més recerca  La transformació que les escoles necessiten

PalmaLa Conselleria d'Educació, juntament amb la de Presidència, Igualtat i Funció Pública, ha presentat aquest dimecres el nou protocol de prevenció, detecció i actuació davant les violències masclistes als centres educatius. Amb motiu del proper 25 de novembre, Dia internacional de l'eliminació de la violència contra les dones, el conseller Martí March i la consellera Mercedes Garrido han fet públic el contingut del document, que compleix el Pla de coeducació de les Illes Balears 2019-2022, el qual insta a redactar un protocol d'aquest tipus.

En aquest cas, els responsables de redactar el protocol són l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar (Convivèxit), l'Institut Balear de la Dona (IBDona) i una comissió de persones expertes. La directora general Amanda Fernández ha assenyalat que "el protocol aporta indicadors que ajuden a l'observació de situacions que ens han de posar en alerta per detectar especialment allò que no es verbalitza". En aquest sentit, la directora de Convivèxit, Aina Amengual, ha destacat el caràcter educatiu del protocol: "Estam donant una oportunitat als infants i joves de reeducar i canviar les actituds".

En concret, pretén donar eines als centres per fer front a la problemàtica de les violències masclistes i actuar en els casos que es produeixin en el seu entorn. Entre els objectius generals, destaquen: construir espais segurs i respectuosos que fomentin les relacions sanes, sensibilitzar la comunitat educativa en la lluita contra les violències masclistes, i permetre'n la detecció, la intervenció i el seguiment de les violències masclistes en l'àmbit educatiu.

Des de relacions adolescents fins a matrimoni forçat

El contingut del protocol està previst per tractar diversos supòsits: violències masclistes en les relacions entre adolescents, alumnes que provenen de contexts familiars en què es produeixen violències masclistes, mutilació genital femenina, violències masclistes en la relació entre una alumna i un docent o un membre del personal no docent, alumna major d'edat que ha patit violències masclistes, explotació sexual d'infants i adolescents i matrimonis forçats.

Així, el protocol estableix com detectar senyals d'alarma en cada supòsit i els passos a seguir en cas de detectar-ne un cas. A més, aquest document també conté recomanacions per a la prevenció de les violències masclistes i un directori de serveis d'atenció i suport gestionats per altres institucions o entitats. Per fer-lo s’han consultat protocols d’aplicació a l’àmbit educatiu d’altres comunitats autònomes, entre les quals hi ha les Canàries, Múrcia, Cantàbria, el País Basc, Catalunya i Castella i Lleó.

El document s'aplicarà en els centres educatius no universitaris de titularitat pública. La Conselleria d'Educació ha especificat que els centres privats i concertats es regeixen per la seva normativa específica, tot i que, si ho consideren convenient, poden adoptar aquest protocol com a referent. En qualsevol cas, per tal de poder aplicar adequadament el protocol es preveu organitzar cursos de formació adreçats als docents.

Programa de sensibilització

Per altra banda, la Conselleria ha actualitzat les dades d'aplicació del programa Accions de sensibilització per a la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència masclista. Des del 2019 la participació ha augmentat, de manera que durant el curs 2019-2020 s'hi van sumar 98 centres, durant el curs 2020-2021 la xifra va baixar amb el coronavirus i hi varen participar 85 centres. En canvi, el passat curs 2021-2022 es va aplicar a 117 els centres, i a 158 durant aquest curs 2022-2023.

stats