SALUT
Societat 03/05/2019

Biòpsia líquida, la detecció precoç del càncer

L’IdISBa i l’Hospital Son Espases avancen en la implantació rutinària de noves tècniques encaminades a trobar marcadors a la sang que donen informació de l’ADN que prové dels tumors

Enric Culat
5 min

De la mateixa manera que els bacteris aconsegueixen mutar per lluitar contra els antibiòtics, hi ha tumors cancerígens una part de les cèl·lules dels quals esdevenen resistents als tractaments clínics i, per tant, poden anar canviant i adaptant-se. Com es poden detectar? Alguns tipus de càncers, com el de còlon, permeten fer revisions -colonoscòpies- per comprovar-ne l’evolució. Amb els de pulmó, en canvi, és més difícil, perquè òbviament als pacients no se’ls pot fer una biòpsia a cada moment. Per això, s’ha explorat un nou mètode que pot ser un complement o, en alguns casos, una alternativa a la biòpsia dels teixits. Aquest nou enfocament es denomina biòpsia líquida i es basa en l’anàlisi de les cèl·lules canceroses que podem tenir en els fluids del nostre cos. Les biòpsies líquides analitzen diferents materials tumorals com l’ADN, l’ARN, proteïnes, vesícules minúscules (exosomes) o cèl·lules senceres. Les proves detecten aquestes cèl·lules en la sang, però també en l’orina, en el líquid cerebroespinal o en la saliva.

Les tècniques han avançat de manera que ja no calgui estudiar els tumors només fent biòpsies per conèixer-ne l’anatomia patològica i fer els corresponents estudis moleculars. L’extracció mitjançant la biòpsia líquida és molt menys invasiva que la que es fa a la biòpsia dels teixits. El càncer és una malaltia que afecta l’ADN i provoca que diferents gens adquireixin mutacions perquè les cèl·lules tinguin la capacitat de proliferar i evadir el sistema immunològic. L’ADN que alliberen les cèl·lules en el corrent sanguini permet, gràcies a una simple mostra de sang, estudiar les mutacions que presenten els tumors. Això és el que està fent Antònia Obrador, investigadora principal del grup de teràpies avançades i biomarcadors en oncologia clínica de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa). Treballa analitzant les mutacions a les cèl·lules canceroses de la sang. Ella és biòloga i va fer la seva tesi doctoral a l’Institut Català d’Oncologia. Des de l’any passat fa feina com a biòloga a l’Hospital Universitari Son Espases, on fa poc s’ha creat una unitat de diagnosi molecular amb la col·laboració de la Plataforma de Genòmica de les Illes Balears (Genib) que pretén incorporar les noves tècniques d’estudi del genoma en els sistemes de salut.

De fet, ja fa temps que s’estudia l’ADN de les cèl·lules sanguínies per determinar possibles mutacions que presentin altres riscos, com les malalties cardiovasculars. Però el més difícil era esbrinar la quantitat ínfima d’ADN que alliberen els tumors a la sang. No hi havia tècniques de laboratori prou sensibles per poder detectar aquestes mutacions. Ara cada cop hi ha més interès per aquesta tècnica per part de la comunitat científica, ja que la biòpsia líquida presenta múltiples avantatges. Antònia Obrador les enumera: “La primera és que no cal extreure teixits, amb les complicacions que comporta per als pacients. Però hi ha més avantatges, com tenir en compte l’heterogeneïtat dels tumors”. Respecte d’això especifica que si estudiam una petita part del teixit tumoral només estarem fent una “fotografia estàtica” d’un trosset d’aquell tumor, quan en realitat aquest pot ser bastant heterogeni des del punt de vista de mutacions o molecular. Si, en canvi, estudiam el corrent sanguini llavors obtindrem informació de tots els clons del tumor, no només d’un. Encara hi ha una altre avantatge: l’heterogeneïtat temporal. Quan un pacient rep un tractament, en el tumor se seleccionen unes mutacions respecte d’altres que amb el temps van canviant. “Amb les mostres seriades de sang podrem veure com canvien aquests tumors i obtindrem informació de les localitzacions de possibles metàstasis ”, argumenta la investigadora de l’IdISBa.

PCR digital a Son Espases

La biòpsia líquida no substituirà completament els altres sistemes, però es preveu que en els propers anys guanyi molt de pes. Com a contrapartida als avantatges abans esmentats, cal tenir en compte, però, que es tracta de tècniques sensibles que requereixen aparells sofisticats i també personal especialitzat en l’anàlisi de les dades de genòmica. Balears ha començat a experimentar amb les tècniques de biòpsia líquida gracies que l’IdISBa ha adquirit una PCR digital, un aparell que permet detectar mutacions tumorals en una gota de sang i que copia i amplifica les seqüències d’ADN que els especialistes volen estudiar. “És una evolució d’una tècnica ja emprada en biologia molecular en les PCR convencionals però que ara ens permet analitzar les còpies mutades procedents del tumor que ens interessa estudiar”, assenyala Antònia Obrador.

La medicina personalitzada o de precisió permet saber quines alteracions moleculars té un tumor per poder seleccionar així el tractament que millor funcionarà en cada pacient. Un dels camps en què més s’ha avançat gràcies a la biòpsia líquida és el càncer de pulmó, amb les mutacions d’un gen anomenat EGFR. Els pacients que tenen aquest gen -aproximadament el 15% del total dels casos de càncer de pulmó- ara ja poden rebre un tractament específic contra aquesta mutació, que s’ha demostrat que té molts més beneficis que la quimioteràpia convencional.

La detecció de càncer de pulmó amb biòpsia líquida va començar a implantar-se de manera a experimental a Son Espases a final del 2015, però actualment aquest sistema ja ha entrat en rutina en aquest centre hospitalari, i dona servei a totes les Balears. Des d’aquell any fins ara s’han tractat prop d’un centenar de persones a les nostres illes amb el sistema de biòpsia líquida i en processos de metàstasi. S’ha creat un comitè interdisciplinari -integrat per oncòlegs, patòlegs i biòlegs- que es reuneix cada 15 dies per analitzar tots els casos susceptibles de tractament. Quan el patòleg troba aquesta mutació a la peça tumoral llavors els especialistes l’identifiquen en sang i de seguida el pacient comença a rebre un tractament. Cada tres mesos es prenen mostres de sang per veure com fluctua la mutació.

“Tumors intel·ligents”

“Intentam avançar-nos a les exploracions per TAC. Normalment, si tot va bé, el tumor es va fent cada vegada més petit i la seva mutació esdevé indetectable. Però els tumors són intel·ligents i a vegades es fan resistents i, per tant, pot tornar a aparèixer la mutació. Llavors és necessari canviar de tractament i aplicar un altre fàrmac. Controlam dos tipus de mutacions alhora, la que ja tenia inicialment el tumor més la mutació de resistència. Per això serveix la biòpsia líquida, per avançar-nos al descobriment del tumor en el TAC gràcies a l’ADN circulant i per saber en quin moment el pacient esdevé resistent al primer tractament i n’ha de començar a rebre un altre, i així successivament ”, diu Antònia Obrador.

Fins ara s’ha investigat en els càncers més habituals, el de còlon, el de mama i el de pulmó, però la biòpsia líquida servirà per a tots els altres, segons els especialistes. La seqüenciació massiva estudiarà tot un seguit de gens presents a la sang que permetrà detectar altres mutacions i gens i que farà que els pacients puguin rebre els tractaments en funció de com canvia el seu tumor. Les biòpsies líquides no substituiran totes les proves clíniques però esdevindran útils, complementàries i afegiran potència estadística a la detecció precoç del càncer.

‘Workshop’ amb 55 investigadors internacionals a Son Espases

De la biòpsia líquida i d’altres temes vinculats a la recerca en càncer se’n parlarà al workshop internacional que es farà els dies 16 i 17 d’aquest mes a l’Hospital Son Espases -organitzat per l’IdISBa i amb el patrocini de la farmacèutica Roche- amb la presència prevista de 55 investigadors, procedents de diversos països, especialitzats en la recerca de càncer translacional. Els coordinadors de l’encontre són els investigadors de l’IdISBa Diego Marzesse, Gwendolyn Barceló i Antònia Obrador. “La recent acreditació d’aquest institut fa necessària una major internacionalització per donar-nos a conèixer, amb la possibilitat de poder captar talent i identificar investigadors que tal vegada vulguin col·laborar amb nosaltres en el futur i així crear una xarxa que ajudi a aconseguir més projectes europeus”, explica Gwendolyn Barceló. En aquest sentit, opina que Mallorca ofereix molts atractius als investigadors de fora, com “un ambient intel·lectual interessant, des del punt de vista científic, que fa falta potenciar mitjançant workshops com el que farem sobre el càncer”, diu aquesta investigadora.

Ella també presentarà una ponència a la trobada que parlarà d’identificació de lípids per càncer, biomarcadors per imatges massives i espectrometria. “És com un mapa de relleu en el qual els colors ens indiquen la presència de lípids, de fins a 600 tipus diferents i de manera simultània”, explica al respecte. Inicialment el projecte era més senzill, de comparació de les mostres sanes amb les tumorals, però gràcies a una col·laboració amb la Universitat del País Basc la científica de l’IdISBa ha arribat a un punt de precisió que gairebé diferencia una cèl·lula d’una altra, i s’ocupa de tota la part de biologia i interpretació. Això permet analitzar les cèl·lules individualment, un objectiu molt ambiciós per a la ciència. “Cada vegada que es divideix una cèl·lula se necessita el doble d’embolcall, i això en les cèl·lules tumorals passa molt ràpid. Els lípids són com l’expressió final de tot un procés, i analitzant-los també feim genètica. Nosaltres estudiam, sobretot, la part de membranes cel·lulars dels lípids que són importants per a la senyalització cel·lular”, conclou Barceló.

stats