137 aspirants participen en l'oposició per cobrir 121 places d'urologia i anestèsia

El 7% del total de les places es reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%

La Conselleria de Salut i el Servei de Salut de les Illes Balears continuen amb els exàmens de les convocatòries del concurs d'oposició per cobrir 121 places vacants de personal estatutari de les categories d'especialista en urologia i en anestèsia i reanimació. El 7% del total de les places es reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sense perjudici que s'hagi d'acreditar la capacitat funcional per a les funcions pròpies de la plaça.

A les 10 h d'aquest diumenge han començat les proves, en un torn únic; han tingut lloc simultàniament a Mallorca, Menorca i Eivissa, concretament a Son Espases a Mallorca, a l'hospital Mateu Orfila a Menorca, i a Can Misses a Eivissa. En total s'hi han presentat 137 aspirants, 102 a Mallorca, 14 a Menorca i 21 a Eivissa.

Aquest procés d'oferta d'ocupació pública és un més de la convocatòria més important que es du a terme a les Illes Balears en aquest àmbit. L'any 2018 es varen dur a terme les proves selectives de nou categories, amb una oferta de 979 places per a 4.925 sol·licituds rebudes.

El procediment selectiu és el de concurs d'oposició, que consta d'una fase d'oposició amb un valor del 60% i una posterior fase de concurs amb un valor del 40%. La qualificació final s'extreu sumant les puntuacions obtengudes en totes dues fases. La fase de concurs consisteix a valorar els mèrits amb el barem següent: experiència professional, 55 punts; formació, docència i recerca, 40 punts; coneixements de català, 5 punts, i coneixements d'una llengua estrangera, 3 punts.

EDICIÓ PAPER 22/02/2020

Consultar aquesta edició en PDF