73 aspirants per cobrir 17 places de metge especialista en medicina interna

Un total de 53 opositors s'examinen a Mallorca, 6 a Menorca i 14 a Eivissa

Un total de 73 aspirants han participat aquest dissabte en els exàmens del concurs oposició per cobrir 17 places corresponents a la convocatòria de facultatiu especialista en medicina interna. Hi  han concorregut 53 aspirants a Mallorca, 6 a Menorca i 14 a Eivissa (per Eivissa i Formentera), informa Efe.

Un 7% del total de les places es reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sense perjudici que hagin d'acreditar la capacitat funcional per complir les funcions pròpies de la plaça.

A partir de les 10.00 hores d'aquest matí han començat les proves, en un torn únic. Han tingut lloc simultàniament a l'Hospital Universitari Son  Espases, a Mallorca;  a l'Hospital General Mateu  Orfila,  a Menorca, i a l'hospital Can  Misses,  a Eivissa. 

Aquest procés d'oferta d'ocupació pública forma part de la convocatòria més important que es realitza a les Balears en aquest àmbit. El 2018 es varen dur a terme les proves selectives de nou categories, amb una oferta de 979 places per 4.925 sol·licituds rebudes.

En la categoria del grup administratiu de la funció administrativa ja s'havia iniciat el procés d'oferta d'ocupació pública per cobrir la taxa de reposició reservada els anys 2015, 2016 i 2017. 

El procediment selectiu és el de concurs oposició, que consta d'una fase d'oposició amb un valor del 60% i una de posterior de concurs pel 40% restant. La qualificació final s'extreu sumant les puntuacions obtingudes en les dues fases. 

En la fase de concurs es valoren els mèrits amb el barem següent: experiència professional, 55 punts; formació, docència i recerca, 40 punts; coneixements de català, 5 punts, i coneixements d'una llengua estrangera, 3 punts.

Salut admetrà totes les sol·licituds de participació en les categories assistencials de les ofertes d'ocupació pública encara que no s'acrediti cap nivell de capacitació lingüística.

EDICIÓ PAPER 20/07/2019

Consultar aquesta edició en PDF