INTEGRACIÓ

Les arts plàstiques obren més sortides a la inserció dels joves amb autisme

L’APNAB Gaspar Hauser fa 40 anys que atén a les Balears infants amb TEA i les seves famílies

Aquest dilluns se celebra el Dia mundial de conscienciació sobre l’autisme, un trastorn neurobiològic del desenvolupament que es pot detectar des dels primers tres anys de vida d’un infant i que perdurarà al llarg de tot el cicle vital.

A les Illes, l’Associació de Pares de Nins Autistes de les Balears (APNAB) Gaspar Hauser fa 40 anys que atén les persones amb autisme. “Vàrem començar sent una associació amb tres famílies i tres infants de 9 i 10 anys, una edat tardana ja, perquè llavors no es coneixia gaire cosa sobre l’autisme”, explica la directora de l’entitat, Maribel Morueco, que va ser la tècnica de l’associació als inicis.

Des que es va constituir, l’any 1978, els objectius de l’entitat que presideix José Romero són proporcionar una educació i atenció especialitzada a les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) i a les seves famílies.

Inicialment, “els pares fundadors i nosaltres vàrem muntar un col·legi, que només tenia 3 o 4 alumnes, ja que abans la prevalença de l’autisme era de 6 per cada 10.000”, detalla Maribel Morueco, un fet que ha tornat “tremendament alarmant avui dia”, ja que se situa en “un al·lot per cada cent”.

Avui, APNAB Gaspar Hauser atén més de 500 famílies. “L’IB-Salut i les conselleries d’Educació i de Serveis Socials estan fent un registre per intentar adaptar i unificar les seves dades per conèixer realment quantes persones hi ha a les Balears amb trastorn de l’espectre autista”, assegura Morueco, qui recorda que a finals dels anys 70 “l’objectiu a tot l’estat espanyol era disposar d’escoles per a infants amb autisme, perquè fins a aquell moment no existien i els infants amb l’anomenat trastorn TEA s’adreçaven a centres generalistes destinats a al·lots i al·lotes amb diferentes discapacitats”. És veritat que les persones amb autisme “necessiten una especifitat i una manera de fer feina molt concreta”, apunta. Així nasquè el col·legi a Mallorca, i “a mesura que es va anar ampliant, ha anat creixent al ritme de les famílies i les seves necessitats”, detalla. Així, l’associació va començar a rebre peticions de centres de dia que desenvolupassin tallers, residència... i va anar cobrint els diferents serveis fins avui, quan aconsegueix “cobrir totes les etapes de la vida de les persones amb TEA, des d’infants de dos anys i totes les edats escolars fins a senyors de més de 40 anys i dones grans”, descriu.

Alta prevalença

El TEA està inclòs dins Salut Pública i Salut Mental a causa de la seva intensa prevalença en la població. “Què passa? Que no es cura, però pot millorar moltíssim i, amb la detecció precoç al voltant dels dos anys” i amb la intervenció primerenca una vegada detectat, “es pot fer feina amb aquests infants de manera molt precisa i amb molts de suports a l’aula”.

Detecció precoç

Maribel Morueco incideix en la importància de la col·laboració de les famílies en el tractament dels infants amb autisme: “És fonamental formar molt les famílies”, afirma.

Hi ha diferents graus d’autisme i, en alguns casos, pot anar associat a una discapacitat intel·lectual o a determinats coeficients intel·lectuals. “Tenim al·lots que van a la universitat, però també joves i adults que necessiten molta assistència”, comenta l’experta.

Actualment, amb la prova estàndard ‘M-Chat’ -consistent en un test de 25 preguntes sobre el desenvolupament de l’infant als pares que tenen fills amb un possible problema de TEA- es pot detectar aquest trastorn de manera precoç. Ara com ara, aquesta prova no està instaurada com a protocol obligatori, tot i que es realitza de manera no oficial en diferents llocs.

Suport integral

L’entitat desenvolupa la seva tasca mitjançant diferents serveis, que van des del diagnòstic i atenció precoç de l’autisme passant per l’educació des de l’etapa infantil fins a la transició a la vida adulta, fins a un servei de lleure dirigit a totes les edats, incloent-hi un servei dirigit a adults que disposa de centre de dia, miniresidència per a persones amb afectació més greu, formació i inserció laboral.

Pel que fa a educació, l’associació ofereix atenció des de les diferentes modalitats educatives. “Tractam des d’infants amb major grau que estan al centre específic fins a nins que estan en escolarització combinada o aules ASPER ubicades en centres ordinaris que comparteixen assignatures o àrees”. També ofereix un suport itinerant a les escoles a través d’un contracte amb la Conselleria d’Educació. Amb la Unitat Ambulant de Suport a la Integració ofereix suport itinerant a les aules a infants matriculats en centres ordinaris, per la qual cosa per a ells aquest servei suposa una inclusió total: “Anam amb un suport extern i ens sumam al de l’escola, fet que és molt positiu per a aquests infants”.

Morueco subratlla la importància d’observar els cinc indicadors essencials que poden alertar d’un trastorn del desenvolupament de la comunicació en infants de tan sols dos anys perquè, com apunta, l’autisme “és precissament un trastorn de la comunicació, de la relació amb els altres i de la imaginació o el pensament flexible. Són les tres àrees intrínsecament humanes i a la vegada més greus de l’autisme. Nosaltres deim que, igual que ensenyes matemàtiques o a llegir, has d’ensenyar a mirar i a assenyalar amb el dit, i a riure, a estar amb altres i passar-ho bé”.

Facilitats per al dibuix o el disseny

El 50% de les persones amb autisme no té llenguatge oral i no arriben a desenvolupar llenguatge amb paraules, precisa Morueco. Per això “utilitzam molts pictogrames, dibuixos, gestos”, perquè “el canal visual és molt important per a ells”.

Des de fa dos anys, el centre disposa “d’una aula de comunicació visual que està subvencionada per l’Obra Social de la Caixa, la qual acull els al·lots amb capacitats plàstiques”. En aquesta línia, Morueco cita el taller amb Horacio Sapere amb infants bastant afectats. Aquests nins “tenen facilitats per desenvolupar tasques plàstiques”, afirma. De fet, el disseny i el dibuix “són les professions, juntament amb la informàtica, que més possibilitats obren d’inserció per als al·lots amb TEA”.

Famílies

APNAB Gaspar Hauser també disposa d’un servei d’assessorament familiar, grups de pares, escola per a pares i programes per a famílies, a banda d’un servei d’investigació i formació de professionals de l’autisme i l’educació especial. La residència i l’habitatge ofereixen places concertades amb l’IMAS.

EDICIÓ PAPER 23/01/2021

Consultar aquesta edició en PDF