Per aprovar Batxillerat la mitjana haurà de ser de 5, però no hi haurà límit d'assignatures suspeses

Així i tot, la decisió sempre l'haurà de prendre de manera consensuada l'equip docent 

La Conselleria d'Educació ha establert que aquest enguany, per passar de curs o titular-se a Batxillerat, els alumnes hauran d'obtenir una nota mitjana mínima de 5, però no hi haurà límit d'assignatures suspeses. En aquest sentit, la repetició es considera – com també passarà a l'ESO i a Primària– una mesura excepcional, que no dependrà de les assignatures no superades, sinó d'una decisió que l'equip docent haurà de prendre de manera consensuada, després d'avaluar les competències i la maduresa de l'alumne.

Una altra novetat important anunciada per Educació és que es tornaran a convocar les proves extraordinàries d'avaluació perquè els estudiants puguin recuperar les matèries. Els exàmens seran els dies 1, 2 i 3 de setembre per als alumnes de primer de Batxillerat, i entre els dies 22 i 25 de juny per als de segon. Com que es fa una avaluació continuada de l'alumnat, per puntuar la prova extraordinària la Conselleria estableix que s'ha de tenir en compte l'evolució durant tot el curs, els resultats de les proves de recuperació i el de la mateixa prova extraordinària.

En la línia dels criteris que s'han establert per a l'ESO, en l'etapa de Batxillerat serà una prioritat que els alumnes recuperin les matèries pendents del curs passat, afectat pel confinament a causa del coronavirus. En concret, Educació dicta que s'hauran d'haver matriculat a les matèries no superades, han de seguir els programes de reforç i han de superar les avaluacions d'aquests programes.

Si durant el primer i segon trimestre l'alumne ha superat la matèria del curs actual, es considerarà que ha aprovat la pendent del curs anterior. En cas que no tingui continuïtat, es podran fer activitats o proves de recuperació parcials durant el primer i el segon trimestre. Si l'alumne no les supera, es podrà presentar a una prova final de recuperació el tercer trimestre.

TIC i treball cooperatiu

Pel que fa a l'Educació Primària, els criteris per avaluar els alumnes seran els mateixos que per a l'ESO. En termes generals, s'han de tenir més en compte els objectius competencials que no els conceptuals, i s'hauran de fomentar projectes interdisciplinaris, treballs d'indagació i recerca amb ús de les TIC, el treball en equip i les dinàmiques de treball cooperatiu, especialment en els cursos en què es faci l'ensenyament semipresencial.

A més, s'especifica que els criteris d'avaluació i qualificació han de ser prou flexibles per adaptar-se a cada cas particular. També que s'hauran de fer servir instruments que permetin valorar aquestes competències en qualsevol dels tres escenaris del curs (presencial, semipresencial o a distància). Cal dir que aquests criteris d'avaluació van en la línia dels que es varen establir per al final del curs 2019-2020, i tenen com a base el decret llei aprovat a final de setembre pel Ministeri, així com les instruccions per al curs publicades per la Conselleria a final de juliol.

El nombre de matèries suspeses no impedirà passar de curs ni titular-se de l'ESO

EDICIÓ PAPER 21/11/2020

Consultar aquesta edició en PDF