Societat 16/07/2020

El 89,9% de l'alumnat ha aprovat la Selectivitat

Menorca té el percentatge més baix d'estudiants que no han superat la prova, ja que només un 6% ha suspès

Ara Balears
2 min
Una selectivitat diferent, en imatges

PalmaEl percentatge dels darrers quatre anys de prop del 90% d'aprovats a les Provés d'Accés a la Universitat es manté, tot i que enguany és un poc més baix. Un 89,9% ha superat les proves. També continua la tendència que indica que Menorca és l'illa on hi ha menys suspensos, ja que enguany només un 6% no ha tret suficient nota als exàmens per considerar-se apte.

Una de les novetats d'enguany és que l'alumnat tenia més opcions per respondre tenint en compte la situació i dificultats acadèmiques generades pel covid-19, cosa que va generar una sensació de facilitat que no s'ha vist reflectida en els resultats finals, similars a altres anys. En xifres exactes, aquest mes de juliol han superat les proves 4.151 alumnes dels 4.618 que s'hi han presentat. L'any passat el percentatge d'aprovats va ser d'un 91,6%, 3.335 alumnes superaren positivament els exàmens i només 304 no. L'any 2018 varen ser un 90,1% i el 2017 un 92,3% els alumnes qualificats com a aptes. I tant el 2015 com el 2014, el percentatge fou un poc més alt, d'un 95%.

Per illes

A Mallorca, el 89,6%, 3.352 alumnes, ha aprovat; a Menorca, el 94%, amb 343 estudiants aptes. A les Pitiüses, Formentera és l'illa que té el percentatge més baix d'aprovats de les Balears un 81,3%, el que en xifres totals són 13 alumnes que han superat les proves, mentre que a Eivissa, 443 alumnes, que representen un 89,7 % del total, han aprovat.

La nota mitjana d’accés, que inclou la mitjana de Batxillerat i la nota de la prova, és de 7,061.

Més alumnat, més exàmens

La xifra total d'alumnes que ha fet Selectivitat enguanys és de 4.618, un 27% més que l’any passat. A més, també s’ha incrementat un 30% el nombre de persones que s’han presentat a algun examen (un, més d’un o tota la prova), perquè no varen aprovar l’any passat, amb l’objectiu d’apujar la nota o perquè volien canviar d’especialitat, fins a arribar a la xifra global de 5.249 presentats.

L’augment d’alumnes presentats ha provocat, per tant, un augment del nombre d’exàmens corregits, que ascendeix a 31.602 exàmens, un 27,14% més que l’any passat, que han estat corregits per un total de 278 professors de Batxillerat i de la Universitat.

Simulador

Una de les novetats d’enguany és el nou simulador per calcular les notes d'admissió als estudis de grau de la UIB el curs 2020-2021. Es tracta d’una calculadora virtual, creada pel Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB), que es basa en els paràmetres de ponderació per a l'admissió 2020-2021, i que permet a l’alumne conèixer, a títol informatiu, la nota d’admissió a qualsevol estudi de grau de la UIB, segons el seu expedient acadèmic i les notes obtingudes durant les proves d’accés.

Revisió d'exàmens

Fins dia 18 de juliol els estudiants poden sol·licitar una revisió dels exercicis en què considerin incorrecta l'aplicació dels criteris generals d'avaluació i específics de correcció i qualificació. Aquesta revisió consisteix en una segona correcció, que pot deixar la nota igual, apujar-la o abaixar-la.

El termini per presentar les sol·licituds de revisió és de tres dies comptats a partir de la data de la publicació de les qualificacions, i es pot fer telemàticament a través de l'eina UIBdigital.

stats