L'Ajuntament de Palma preveu recaptar 4,3 milions d'euros més que l'any passat, en concepte d'IBI

El termini de pagament voluntari estarà vigent des de divendres i fins al proper 14 de novembre

Divendres 14 de setembre comença el termini voluntari per al pagament de l’Impost de Béns Immobles (urbans, rústics i de característiques especials), l'Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i la taxa de guals permanents i reserves de pas.

L’Ajuntament posa al cobrament rebuts per un valor de més de 127 milions d’euros, el que suposa un 30% del pressupost inicial de l’Ajuntament. El regidor d’Hisenda, Economia i Innovació, Adrián García, ha recordat que, tal i com es va fer l’any passat, enguany per tal de facilitar el procés de pagament i per millorar la seguretat, es farà servir el sistema de Carter Visual d'Avisos. Així, la ciutadania que encara no tingui domiciliats els seus debuts, haurà d’accedir al Carter Virtual al portal de l’ATIB. García recorda que “la domiciliació de rebuts és el millor sistema per evitar recàrrecs i embargaments i es pot gestionar tant a les OAC de l’Ajuntament com a les oficines de l’ATIB”.

L’àrea d’Hisenda recorda que, una vegada obtinguts els documents, el pagament es pot efectuar mitjançant targeta, pagament telemàtic a través de la banca electrònica de les entitats col·laboradores i a les oficines de les entitats bancàries,

Així mateix, aquesta àrea municipal posa èmfasi a recordar que durant aquesta legislatura s’han aprovat millores per tal de facilitar els tràmits a la ciutadania, entre elles, l'ampliació del termini per sol·licitar la carta de pagament a tot l’any (i no únicament durant el mes de gener). En aquest sentit, es pot sol·licitar el pagament de la carta abans de final d’any del següent exercici. Aquesta petició es pot fer descarregant la documentació a la web municipal i presentant-la a qualsevol OAC. S'ha millorat també el disseny de la seu electrònica, s'han afegit nous continguts i la navegació és més intuïtiva. D'altra banda, s'ha simplificat el pagament de la carta i les quotes mensuals pendents de pagament es podran pagar via ATIB, cosa que evita haver de pagar la totalitat de la quota i després haver de demanar devolucions.

Previsions de recaptació

La quota d’IBI mitjana a Palma es calcula en 356,87 euros, mentre que la quota mitjana de tipus genèric es calcula en 235,57 euros. Així, per a aquesta campanya l’Ajuntament de Palma preveu recaptar 111.158.269,54 € en concepte d’Impost de Béns Immobles. Hisenda emetrà ara un total de 306.241 rebuts, mentre que l’any passat se'n varen emetre 305.131. En total, l’Ajuntament preveu recaptar per aquest concepte 4,3 milions d’euros més que l’any anterior.

Segons Cort, aquest increment es deu a tres factors, d'una banda la pujada que es va aprovar de l’IBI dels immobles de gran valor (exclosos els d’ús per a habitatge), mentre que es congelà la recaptació per a la resta d’immobles. Això ha fet que la recaptació s'incrementàs per aquest concepte en 2,5 milions d’euros.

També el creixement positiu de rebuts, que han passat de 310.242 al 311.475, enguany. Es tracta, en concret de 1.200 rebuts més que a l’exercici anterior, que es tradueixen en un increment de 0,5 milions d'euros. Per acabar, hi ha la regularització cadastral, que ha suposat un increment d'1,3 milions d'euros.

Pel concepte de guals i reserves de pas a la via pública per a aparcament exclusiu, prohibició d’estacionament i càrrega i descarrega de mercaderies l’Ajuntament emetrà un total de 12.631 rebuts, un 2,57% més de rebuts que l’any anterior. En total es preveu recaptar per aquest concepte 2.277.789,14 €.

EDICIÓ PAPER 25/05/2019

Consultar aquesta edició en PDF