L’abandó escolar ha davallat per mor de la crisi, segons els sindicats

En la darrera dècada s’ha reduït un 43%

El 2017 la taxa d’abandonament escolar va ser a les Illes Balears del 26,5%, xifra molt superior al 18,3% del conjunt de l’Estat i del 10,6% d’Europa. Tot i això, els indicadors registren una tendència positiva pel que fa a la millora educativa en la darrera dècada. El 2008, l’abandonament a les Balears se situava en el 42,5%, molt per damunt de l’actual. Així, els darrers deu anys hi ha hagut una reducció de 16 punts percentuals, la qual cosa significa una baixada del 43%. Els sindicats educatius de les Balears coincideixen que la crisi econòmica que va començar l’any 2008 i que s’allargà durant els anys següents ha estat el factor determinant pel qual s’ha reduït de manera considerable l’abandó escolar.
En aquesta línia, el sindicat Alternativa apunta que “l’abandonament és un fenomen que no està fonamentat essencialment en dèficits a l’escola, sinó que es genera com a conseqüència de la situació econòmica de la societat i l’atractiu del món laboral”.
Formació professional
El director general de Planificació, Ordenació i Centres del Govern, Antoni Morante, assenyala que no tan sols s’ha de tenir en compte el factor associat a la crisi econòmica. “És cert que les xifres d’abandonament prematur estan molt lligades als cicles econòmics, però l’increment i la millora aquests darrers anys dels cicles de formació professional han jugat un paper essencial en la disminució de l’abandonament”. A més, Morante manifesta que una de les claus per reduir-lo és que el sector productiu exigeixi titulacions de formació professional per exercir determinades feines i que per part de l’Administració pública “és fonamental no incentivar les empreses que creen llocs que requereixen baixa qualificació”. En aquest sentit, el director indica que “és molt important que els centres de Secundària no considerin la formació professional com una oferta de segona categoria. A la Conselleria feim molts d’esforços per canviar aquesta concepció”. En els darrers tres anys, les dades demostren que la formació professional a les Illes Balears ha augmentat 3.000 alumnes (ha passat de 12.000 a 15.000) i ofereix quasi 50 cicles nous.
Rànquing
Tot i això, les Illes Balears continuen sent la segona comunitat amb el percentatge més alt d’abandonament escolar, tan sols superada per Melilla. La Conselleria apunta que, si bé en els darrers anys s’ha millorat en tots els indicadors, la situació encara és preocupant. Morante afirma que gran part dels motius de l’abandonament són resultat d’una trajectòria de desafecció i fracàs escolar, que en molts casos s’han traduït en repeticions de curs i absentisme. “És una situació que no es pot solucionar en poc temps. Hem implantat una desena de nous programes amb més professorat de suport als centres de Secundària i hem posat en marxa altres projectes com els policies tutors per millorar els resultats educatius. No obstant això, els resultats de les polítiques educatives no es veuen reflectits a curt termini i necessiten temps i continuïtat”.

EDICIÓ PAPER 28/11/2020

Consultar aquesta edició en PDF