La UIB cerca 44 professors de medicina per menys de 95 euros al mes

Els sindicats critiquen que la universitat utilitzi la precària figura de professor associat com a mà d'obra barata per impulsar els estudis de la nova facultat

La UIB dona un impuls als seus nous estudis de medicina amb la  contractació  de 44 nous professors associats per impartir assignatures com Basses de  cirurgia , Patologia medicoquirúrgica: aparell locomotor, Patologia general I i II i I mmunologia . La dedicació que es demana més  freqüentment és la de professor associat d'una hora, amb un sou que no supera els 94 euros mensuals. Per la dedicació de dues hores, el sou mensual  és  de poc més de 170 euros.

A més, es dona la  circumstància   que  la major part són noves assignatures, per la qual cosa les persones que optin a aquestes places han de presentar una guia docent de l'assignatura. Així mateix, aquestes places tenen un horari prefixat  al qual  el professor, que  obligatòriament  ha de tenir una  altra activitat , s'ha d'adaptar.

Toni  Bennàssar , professor associat que forma part del comitè d'empresa a la universitat en representació de l'Stei, explica que s'està utilitzant aquesta figura "perquè es tracta de mà d'obra precària retribuïda a un preu ridícul". Segons  Bennàssar misser  que treballa com a associat a la Facultat de Dret, aquest tipus de professor pràcticament no compta amb cap tipus de consideració a la universitat.  " No hi ha cap tipus de passarel·la per passar d'associat a professor a temps complet. Fins i tot  estam exclosos  del fons social que la UIB té per ajudar els seus treballadors en cas de contingències especials, principalment de salut".

Altres àrees de coneixements en què es requereixen especialistes al la Facultat de Medicina són Otorrinolaringologia, Oftalmologia, Anatomia patològica, Diagnòstic per imatge i Introducció i història de la medicina.

La convocatòria per ocupar aquestes places de professor associat no és exclusiva dels estudis de Medicina, altres denou departaments de la UIB, a més de la seu de Menorca i el Centre d'Estudis de Postgrau de Palma i Menorca també n'ofereixen. En total, es necessiten 168 professors. Tot i que hi ha alguns llocs de feina de professor visitant o de professor ajudant, amb dedicació completa, pràcticament totes les places són de professor associat.

La majoria de departaments necessiten entre una i deu incorporacions.  Al costat del grau de Medicina, destaca el d'Infermeria i Fisioteràpia, en què s'ofereixen desset 17 places. Així, s'hi necessiten especialistes en  matèries  com Educació i promoció de la salut, Procediments generals de fisioteràpia, Infermeria de l'adult i Fisioteràpia cardiorespiratòria.

També hi ha una alta demanda de professors pel departament de Pedagogia aplicada i Psicologia de l'Educació, on necessiten, per exemple, experts en Psicologia del desenvolupament, Concepcions i perspectives actuals sobre la  primera  infància i Trastorns del desenvolupament.

El termini de presentació de  sol·licituds  acaba el 21 de juny.

EDICIÓ PAPER 20/01/2019

Consultar aquesta edició en PDF