Multes de quasi un milió d'euros a tres camps de golf pel consum d'aigua

Quatre més són investigats en el marc d'una campanya de control del Govern

El Govern ha informat que les sancions imposades a tres camps de golf de Mallorca per regar amb aigua subterrània s'eleva a gairebé un milió d'euros. Quatre camps més són investigats pel consum d'aigua. Es tracta d'una campanya de control centrada en els majors consumidors.

La Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha expedientat els camps de golf de Camp de Mar (Andratx), Vall d'Or Golf (Felanitx) i Son Gual (als afores de Palma).

La primera sanció, de 250.000 euros, es va imposar al camp de golf de Camp de Mar després de localitzar una sonda il·legal de 180 metres per a l'extracció d'aigües subterrànies, amb una capacitat d'extracció de 720 metres cúbics diaris que es destinava al reg del camp. La inspecció també va detectar el subministrament il·legal d'aigua subterrània destinada a consum humà, amb un cabal de 173 metres cúbics diaris, que igualment s'utilitzava per al reg.

Després d'aquest expedient se n'han obert dos més, les sancions dels quals superen els 700.000 euros.

També es va notificar a Vall d'Or Golf SA la resolució d'un expedient sancionador mitjançant el qual s'imposen 177.281,88 euros de multa, després d'haver constatat tres infraccions en matèria de domini públic hidràulic.

Les infraccions són per realitzar un sondatge il·legal, extreure aigua subterrània i utilitzar-la per regar un camp de golf. Això suposa l'incompliment de la normativa vigent, que fixa que els camps de golf només es poden regar amb aigües de depuradora o dessalinitzadora.

En aquest cas concret, segons la Conselleria, es va constatar la presència d'una sonda il·legal amb la qual es treia aigua subterrània sense autorització. Aquesta aigua es mesclava amb la de la depuradora de Portocolom, sobre la qual el camp de golf té una concessió de 150.000 metres cúbics anuals.

Els fets relacionats amb el camp de golf situat a l'Horta consisteixen en la perforació de la sonda legal, que implica una sanció de 21.374,74 euros, i el reg del camp amb aigua subterrània, fet que implica una multa de 155.907,14 euros. També s'obliga l'infractor a tancar les dues sondes i presentar el projecte per fer-ho a la Direcció General de Recursos Hídrics.

En l'expedient sancionador es va demanar als propietaris dels camps de golf que instal·lassin comptadors volumètrics, requeriment que varen complir.

D'altra banda, s'ha comunicat la proposta de resolució de l'expedient sancionador al camp de golf de Son Gual, a Palma, per una quantitat de 532.060 euros per incomplir la concessió per reordenació de captacions i realitzar sense autorització administrativa tres sondatges. La propietat disposa de 15 dies per presentar al·legacions.

Els agents constataren, en aquest cas, l'existència de tres sondes sense autorització, dues de les quals estaven mecanitzades i no tenien cabalímetre. En total, el camp de golf té nou sondes, sis de les quals tenen una autorització de reordenació de captacions per a usos domèstics i de regadiu.

En el moment en què s'inicià l'expedient sancionador es varen dictar mesures cautelars a causa de la gravetat dels fets, com la instal·lació de comptadors a totes les sondes autoritzades; la retirada dels mecanismes d'extracció d'aigua, el tancament de sondes il·legals i la instal·lació d'un comptador volumètric a l'entrada d'aigua depurada.

A més, es va demanar a la propietat del golf Son Gual que executàs aquestes mesures en presència d'agents de Medi Ambient.

Davant la manca de resposta, es va tramitar un segon requeriment i quan els agents de Medi Ambient varen fer una inspecció per realitzar aquestes actuacions de manera subsidiària varen comprovar que en una de les sondes ja s'havia extret la bomba i el tub. En una altra, que continuava mecanitzada, es mantenia connectada una canonada petita per portar aigua als serveis de la casa club.

Segons la Conselleria, l'actuació de l'entitat expedientada ha provocat que els agents de Medi Ambient no hagin pogut aixecar acta. Dels tres aprofitaments il·legals que han constatat els agents, l'entitat expedientada ha presentat la documentació per legalitzar-ne dos.

Les perforacions il·legals i la instal·lació de mecanismes per extreure aigua es consideren especialment greus, ja que l'únic ús autoritzable és el domèstic. "És un tipus de massa d'aigua d'autoritzacions molt restringides i per abastir necessitats de primer ordre, fet pel qual es quantifica la sanció en 502.000 euros", ha explicat la Conselleria.

EDICIÓ PAPER 30/11/2019

Consultar aquesta edició en PDF