DRETS

Marc Simón: “Lluitam per trencar la transmissió de la pobresa de pares a fills”

CaixaProinfància treballa perquè infants en situació de risc tinguin les mateixes oportunitats que altres joves

La taxa de transmissió de la pobresa de pares a fills a tot Europa es fixà en un 70% el 2016, cosa que significa que quan una persona és pobra a Europa, hi ha un 70% de possibilitats que ho sigui perquè els seus pares ho són. A les Illes, un de cada tres infants viu per sota del llindar de la pobresa. Segons el darrer informe fet públic per Unicef sobre la infància a les Balears, el 32,4% dels menors de 18 anys viu en llars els ingressos de les quals estan per sota del llindar de la pobresa en l’àmbit autonòmic.

Aquestes són algunes de les dades que motiven el programa CaixaProinfància, que ha celebrat aquesta setmana el desè aniversari, després d’haver atès a Mallorca 11.292 menors i 6.868 famílies en una dècada. El subdirector general de la Fundació la Caixa i responsable del programa, Marc Simón, destaca preocupat “la taxa de transmissió de la pobresa recollida per Unicef” i remarca la importància que té treballar sobre el nivell educatiu per combatre la taxa de pobresa infantil. Això, davant xifres que indiquen que la població entre 18 i 24 anys que ha finalitzat la primera etapa de Secundària i no continua cap estudi o formació postobligatòria se situava fa dos anys en prop d’un 30%, enfront del 20% estatal, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística.

A l’abandonament escolar s’hi afegeixen l’augment de la desocupació de les famílies, la inestabilitat laboral i la minva del poder adquisitiu o de la capacitat d’estalvi… motius que han incidit els darrers anys en la pujada del percentatge d’infants que es troben en risc de pobresa. En la mateixa línia, Marc Simón cita les conclusions d’un treball fet per la Fundació Jaume Bofill sobre la desigualtat social al sud d’Europa, el qual demostra que a l’estat espanyol passa això: “Si aconsegueixes incrementar i millorar el nivell educatiu, es produeixen resultats sobre la situació social”. Només “si aconseguim que el nivell educatiu millori, hi haurà possibilitats que el sector social millori”.

Les mateixes oportunitats

L’objectiu del programa CaixaProinfància és trencar el cercle de la pobresa que es transmet de pares a fills i promoure noves formes d’atenció enfocades al desenvolupament social i educatiu a través d’un conjunt d’ajudes aportades des de les diferents entitats socials que hi estan implicades. La meta és fer feina perquè els menors d’entre 0 i 18 anys en situació de pobresa o exclusió social tinguin les mateixes oportunitats que la resta dels joves.

A Mallorca, l’entitat hi ha destinat un pressupost de 13 milions en deu anys. Enguany, l’import dedicat serà d’1,4 milions d’euros.

De la vulnerabilitat a l’autonomia

El projecte de ProInfància vol passar “d’una situació de vulnerabilitat a una situació d’autonomia” a través d’un programa que “posa en el centre els infants i les seves famílies. A partir d’aquí divulgam un itinerari, cercam com és la seva corresponsabilitat i, per tant, els feim part activa de com sortiran de la situació en què estan”. Aquesta tasca es du a terme “a partir d’unes taules de coordinació que es reuneixen amb les entitats del tercer sector: les escoles, els centres de salut, els serveis socials, les entitats privades… i al final, entre tots, compartim un diagnòstic del que ocorre”, detalla el responsable del programa. Les línies que el programa desenvolupa són de reforç educatiu (atenció en logopèdia i psicomotricitat, grups d’estudi assistit); reforç individual (equipament escolar i aula oberta); educació no formal i en el temps lliure (campaments i activitats d’estiu i centres oberts); suport educatiu familiar (tallers educatius familiars i centre maternoinfantil); atenció i teràpia psicosocial (atenció personalitzada amb famílies i tallers terapèutics grupals) i promoció de la salut (alimentació i higiene infantil, i material com ulleres i audiòfons).

“Que el temps d’educació no sigui només superior al temps d’escola és clau per a la seva educació futura i per a la igualtat d’oportunitats”.Tot plegat es col·loca al servei del territori i suma tot el que aquest pugui afegir.

Una enquesta feta entre les famílies ateses i els educadors sobre la seva percepció sobre com millorava el programa ha posat de manifest que l’èxit del programa està “en l’acompanyament sistemàtic en el procés educatiu”, ja que ha donat resultats d’una millora en el rendiment escolar i en competències bàsiques: milloren els hàbits d’estudi i les famílies participen més de l’escola.

EDICIÓ PAPER 01/08/2020

Consultar aquesta edició en PDF