La nova adjudicatària de la xarxa de Mallorca es compromet a reduir les pèrdues d'aigua del 9% al 3%

Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense rebrà 10,3 milions per explotar i mantenir aquest sistema d'abastament en alta

La nova adjudicatària del servei d'explotació de la xarxa d'aigua de Mallorca s'ha compromès a  reduir les pèrdues del sistema fins a un nivell del 3% des del primer any, cosa que implica un important estalvi davant el que es perd en l'actualitat, que se situa entre el 9% i l’11%. Aquesta reducció suposa un potencial d’estalvi d’aigua d’1,3 hm3 l’any, i un total de 7,5 hm3 quan finalitzi el contracte. 

L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (Abaqua) ha adjudicat el contracte del servei d’explotació, manteniment i conservació de les instal·lacions d’abastament d’aigua en alta de Mallorca a la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense (FACSA). El contracte té una durada de cinc anys i s’ha adjudicat per un import de 10,3 milions d'euros, IVA exclòs. D’aquests doblers, 6,8 milions es destinaran a inversions de millora de les instal·lacions i els equips. Cal destacar, en aquest sentit, que el contracte anterior no imposava cap xifra d’inversió a l’adjudicatària.

Els treballadors també es beneficiaran de la nova adjudicació, perquè FACSA ha assumit que la massa salarial se situï un 15% per sobre del conveni nacional, en còmput anual.

La mesa de contractació ha resolt que l’empresa ha obtingut la millor valoració tècnica i ha presentat la millor oferta econòmica. També s'ha valorat que l’adjudicatària hagi presentat la màxima reducció de terminis en els plans de reestructuració tècnica, de personal i d’inversions en automatització i control. Es preveu, així, que al final d’enguany la xarxa estigui controlada totalment a distància i amb controls de consum fraccionats i continus.

El contracte inclou els serveis d’explotació, manteniment, conservació, obres de millora i operació de les instal·lacions d’aigua potable de la Costera, l’aqüífer de l’Estremera, l’artèria de Ponent i Marratxí, son Pacs, la Marineta i les seves instal·lacions annexes de manera que s’asseguri el funcionament normal i es compleixin els objectius de qualitat d’abastament d’aigua.

EDICIÓ PAPER 04/04/2020

Consultar aquesta edició en PDF