UNA PETJADA ECOLÒGICA QUE NO ATURA DE CRÉIXER

Mallorca duplica la producció de residus a l’època estival

L’increment afecta tot tipus de deixalles, també la matèria orgànica, i per això s’està ampliant la planta de metanització amb un segon digestor biològic

La producció de residus a Mallorca gairebé es duplica si comparem la temporada alta amb la baixa. Aquesta variació té a veure, indefectiblement, amb l’estacionalitat derivada de l’entrada de turistes els mesos de juny, juliol, agost i en menor mesura el setembre. En aquest sentit, les xifres facilitades des del Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca i l’empresa concessionària Tirme són prou clares: si en els mesos de desembre, gener i febrer la producció mensual de residus de tots els municipis a Mallorca supera de poc les 30.000 tones globals, en els mesos de juny, juliol i agost aquesta producció s’acosta a les 60.000 tones o fins i tot les supera. El mes d’agost és, tradicionalment, el que genera més residus a tota l’illa: 57.015 tones el 2011, 58.976 el 2016 i 68.729 el 2017.

Segons explica Joan Mateu, responsable de Relacions Institucionals i Comunicació de Tirme, “les nostres instal·lacions estan dimensionades (preparades) per donar servei en els mesos punta (els que corresponen a l’època estival), que és quan no podem fallar. Cal tenir en compte que els residus difícilment es poden emmagatzemar. Per això les instal·lacions del Parc de Tecnologies Ambientals han d’estar dimensionades per donar resposta a les puntes de producció, que és justament quan el sistema no pot fallar -hi insisteix Mateu-, i fer estimacions de capacitat a mitjan i llarg termini sense tenir en consideració la variació estacional és un error”.

Tot i que la producció de residus literalment es dobla a Mallorca cada any a l’època estival, les darreres dades que obren en poder de Tirme fan pensar que el volum de producció de residus durant la temporada alta d’enguany -la que correspon als mesos d’estiu en els quals estam ara- serà un poc inferior al de 2017, aproximadament de l’ordre d’un 3%, segons la concessionària. Així doncs, al juny de 2018 l’entrada d’envasos ha augmentat un 10,10% respecte de juny de 2017, mentre que la Fracció Orgànica de Recollida Municipal (FORM) s’ha incrementat un 14% si comparam el juny d’enguany respecte de 2017. Contràriament, però, els residus urbans en massa (els que no estan recollits selectivament) han baixat un 2,7%, i el descens global d’entrades de residus municipals ha estat d’un 1,03%, sempre comparant les dades de juny d’enguany respecte de juny de 2017.

Des de 2011 estan operatives les línies 3 i 4 d’incineració. Això suposa que amb les quatre línies d’incineració en funcionament el servei té una capacitat de tractament d’un poc més de 2.000 tones diàries. Cal tenir en compte que a la planta incineradora també es tracten altres tipus de residus, a més dels municipals: rebuig del tractament del construcció-demolició, rebuig del tractament de voluminosos, pneumàtics fora d’ús, llots secs de depuradora i d’altres. L’estacionalitat també és la causa que una bona part de l’any (generalment entre novembre i abril) només funcionin dues de les quatre línies d’incineració. En aquests moments funcionen les quatre línies, a ple rendiment, ja que ens trobam en el moment més àlgid de l’any pel que fa a producció de residus a Mallorca.

El 2011 es van produir 524.268 tones a Mallorca, mentre que el 2016 van ser 536.573, amb un augment del 2,35% entre aquest període. El 2017 la xifra va augmentar considerablement fins a les 579.100 tones de residus municipals a Mallorca. Deixant de banda xifres i percentatges, la qüestió és saber si hi ha o no un sostre en la capacitat del tractament de residus i si les instal·lacions de Tirme podran absorbir indefinidament un creixement de residus a Mallorca. Sobre aquesta qüestió, Mateu respon que “actualment estam en una fase de la gestió de residus en què hem de matisar a quina fracció de residu ens referim quan parlam de sostre. O sigui, quan parlam de residus rebuig (els que no es poden reciclar), el nostre sostre se situa en 700.000 tones anuals, que és la capacitat de les quatre línies d’incineració. Tot i això, a causa de l’estacionalitat de la producció de residus, parlar de sostres anuals no té gaire sentit”. Puntualitza que la capacitat màxima de la incineradora s’ha de mesurar gairebé de manera diària. Així, si ens referim als residus d’envasos, el sostre inicial de la planta (17.000 tones anuals) ja s’ha superat aquests darrers anys. Aquest problema Tirme l’ha solucionat fent millores a la planta i augmentant el nombre de torns de treball, apunta Mateu.

Ampliació

Respecte de la recollida i tractament de FORM, la capacitat instal·lada a la planta de metanització és de 32.000 tones anuals, que, durant els mesos de producció màxima a l’estiu, no és suficient. Per aquest motiu, després d’una complicada tramitació administrativa, actualment s’està ampliant la planta de metanització de manera que per al proper estiu (el de 2019) les instal·lacions tindran just el doble de capacitat, o sigui, 64.000 tones anuals gràcies a un segon digestor biològic. “Em demana si pot haver-hi un creixement infinit de producció de residus? -repeteix la pregunta en veu alta el portaveu de Tirme-; doncs és evident que no hauria de ser així, però dissortadament les dades demostren que no hem sabut deslligar la producció de residus dels cicles econòmics. Vull dir que en època de pujada econòmica la producció de residus augmenta, i en època de crisi, baixa. Així ho demostren totes les dades que tenim recopilades des de l’any 1999”, conclou respecte d’aquesta qüestió.

EDICIÓ PAPER 30/05/2020

Consultar aquesta edició en PDF