Publicitat
Publicitat

L'acord amb Madrid també obligarà a canviar la llei del sòl

L'avantprojecte de llei s'haurà de modificar abans que entri a la Cambra autonòmica

Els acords entre el Govern balear i el de l'Estat per evitar dur lleis autonòmiques al Tribunal Constitucional també afecten l'àmbit urbanístic. Obliguen a modificar la Llei 7/2012 de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible. La coneguda com a llei Company patirà canvis substancials perquè Madrid força a eliminar-ne els articles que preveien que els promotors urbanístics poguessin pagar doblers en metàl·lic en lloc de cedir una proporció de terrenys (el 30%) per construir-hi equipaments o habitatges de protecció oficial. La llei també incloïa que la cessió d'aquest 30% de sòl per a pisos de protecció oficial no es produís quan es tractàs de zones que, preferentment, no eren residencials i, per tant, s'obria la porta que no s'haguessin de fer cessions en les zones turístiques. Finalment, se'n limiten les excepcions per evitar aquesta cessió de sòls. El cas és que aquestes modificacions, que s'han hagut d'aplicar sobre la llei Company, també s'hauran de fer efectives sobre el redactat de la llei del sòl, que ha donat a conèixer recentment el Govern i que també incorporava aquestes previsions normatives en els processos d'urbanització.

Així, per tant, l'avantprojecte de llei, que es troba en fase d'exposició pública i que encara no s'ha començat a tramitar al Parlament, s'haurà de modificar abans que entri a la Cambra autonòmica. La llei del sòl, que el Govern vol tenir aprovada enguany, no afecta el sòl rústic, que es regularà posteriorment en una llei específica. En qualsevol cas, la seva aprovació provocarà que les Illes Balears deixin de ser l'única comunitat autònoma de l'Estat que no té llei del sòl.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT

EDICIÓ PAPER 10/12/2017

Consultar aquesta edició en PDF