Publicitat
Publicitat

Caixabank guanya 152 milions el primer trimestre

La morositat cau per primer cop des de l'inici de la crisi

Caixabank ha aconseguit uns guanys nets de 152 milions d'euros en els primers tres mesos de l'any. Això suposa un 54,6% menys que en el mateix període de l'any passat. Tot i això, l'entitat catalana ha millorat un 22,5% el seu marge d'explotació, que es referix al negoci bancari, i un 4,3% el seu marge brut.

Per primer cop des que va començar la crisi, la ràtio de morositat ha registrat una caiguda, de 30 punts bàsics, per situar-se en el 11,36%. Caixabank ha continuat millorant el seu balanç, amb un grau de solvència segons les normes de Basilea III del 12,4%, després de destinar a dotacions en els tres primers mesos 650 milions.

El crèdit ha continuat minvant, segons l'entitat per la reducció en el sector promotor i el desendeutament de les famílies. Tot i que l'entitat ha donat més de 80.000 milions en crèdits en els últims dotze mesos, la caiguda de la inversió creditícia bruta ha caigut un 2,8%, amb un descens del 7,1% en el crèdit promotor i de l'1,6% en els préstecs a particulars.

Etiquetes