“L’acreditació de l’Institut de Salut Carles III implicarà augmentar el nombre d’investigadors a l’IdISBa i a Balears”

Marga Frontera, directora general d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut de la CAIB i vicepresidenta del patronat que gestiona l’IdISBa

L’Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) acaba de rebre l’acreditació de l’Institut de Salut Carles III (ISCIII). Aquest reconeixement possibilitarà, per a aquest jove institut de recerca, l’assumpció de nous reptes d’excel·lència i l’accés a més i millors fons de finançament.

Què suposa que l’IdISBa hagi rebut l’acreditació de l’Institut de Salut Carles III?

L’ISCIII és la institució que gestiona la recerca en salut a tot l’estat espanyol i disposa d’un sistema de finançament reservat per als centres i entitats acreditats. És a dir, si no estàs acreditat, ja tens bloquejat l’accés a una part molt important del finançament. Aquesta és, doncs, la principal conseqüència d’haver rebut l’acreditació: tenir accés a fons de recerca.

Però hi ha més conseqüències, com per exemple accedir a un major nivell d’excel·lència.

Efectivament, tot i que aquest nivell ja el teníem, no és que hagi sorgit d’un dia per l’altre. El que passa és que no estava reconegut oficialment. L’acreditació vol dir que, en certa manera, se’ns posa en el mapa de la recerca en salut a l’estat espanyol. La investigació biomèdica que es realitza a les Balears mereixia estar entre els millors. Fins ara, a Espanya aquest reconeixement el tenien 29 centres d’investigació sanitària, ara ja són 30 amb la inclusió de l’IdISBa.

Us ha costat gaire aconseguir-la?

Ha costat, perquè hem hagut de demostrar que tenim un pla de suport per als grups emergents, un pla de formació per a joves investigadors i estratègies per captar i desenvolupar talent, entre d’altres coses. Durant tota la legislatura hem estat explicant que això era un objectiu i un compromís d’aquest Institut i del Govern. Estic molt contenta, perquè al darrere hi ha la feina de moltíssima gent. Era un repte per a tots, però jo ja havia advertit que era molt difícil aconseguir-la a la primera, perquè la majoria d’instituts no l’aconsegueixen. Nosaltres l’hem obtinguda i estam molt satisfets i il·lusionats per tot el que això implicarà amb vista al futur.

Xerrem del futur i de diners. Quin és el volum de finançament al qual podreu accedir a partir d’ara?

Això no ho podem saber encara. Realment el que podrem fer és accedir a convocatòries a les quals fins ara no teníem accés. La setmana passada es va convocar l’acció estratègica en salut a Espanya i a partir del proper mes de febrer s’obren els terminis per demanar projectes i participar en les distintes convocatòries: predoc, posdoc, júnior, d’innovació, etc. Hi ha una vintena de convocatòries diferents.

Quines són les més importants?

Hi havia una sèrie de convocatòries a les quals nosaltres no ens podíem presentar, per exemple la de gestor d’investigació, la de formació, la de bioinformàtics, la de Juan Rodés... És un procés competitiu, no podrem saber com anirà fins que els investigadors no s’hi presentin, però des d’ara ho podran fer, amb el suport i la gestió de l’IdISBa, és clar. Ésser un institut acreditat dona un reconeixement i suposa un plus a l’hora de valorar la qualitat de les propostes. De tota manera, nosaltres ja havíem fet una passa prèvia, que va ser aconseguir el reconeixement de gestió de recursos humans de la Comissió Europea. En aquest sentit, som l’única institució de recerca de les Illes Balears que té aquest distintiu.

Tindreu accés a les beques Maria de Maeztu i Severo Ochoa?

L’Obra Social la Caixa, que és una de les entitats privades més importants a Europa especialitzades en finançament, té tota una sèrie de beques predoctorals i postdoctorals que només estan obertes per als centres acreditats. L’IFISC i ara l’IdISBa serem els únics de les Illes Balears que ens podrem presentar a les convocatòries de les beques Maria de Maeztu i Severo Ochoa. Això ens donarà una major visibilitat a l’hora de captar talent. Al marge del tema de l’acreditació aconseguida, des del Govern fa temps que estam fent feina per tractar de millorar les condicions laborals dels investigadors.

Quants investigadors dedicats a la sanitat hi ha a les Balears?

A l’IdISBa tenim 120 persones contractades en plantilla, cent de les quals són investigadors i la resta, gestors. De tota manera, l’IdISBa globalment té 680 investigadors, inclosos els contractats pel mateix institut, però també els que treballen a la Universitat (IUNICS), a l’hospital Son Espases, a Son Llàtzer, a Atenció Primària, al Banc de Sang, a la Direcció General de Salut Pública, Manacor i Menorca. L’IdISBa és un institut multidisciplinari amb equips de metges, infermeres, biòlegs, químics, físics, matemàtics, sociòlegs, politòlegs, economistes, etc. Per cert, la recerca d’Atenció Primària a les Balears és de referència en tot l’àmbit estatal. Aquest punt va ser un dels millor valorats en l’acreditació de l’Institut de Salut Carles III.

L’acreditació implicarà disposar de més investigadors?

Jo crec que sí que tindrà un efecte directe i, en aquest sentit, implicarà augmentar el nombre d’investigadors a l’IdISBa i a Balears, perquè també podrem accedir a més convocatòries de recursos humans. Des del Govern, a més a més, tenim un compromís ferm per augmentar el volum d’investigadors. A curt termini, i en els propers mesos, aquest increment suposarà comptar amb unes 40 persones més gracies a les convocatòries dels programes “FOLIUM” (investigadors posdoctorals) i “RADIX” (líders júnior). Son una vintena de places d’investigadors finançades per l’Impost de Turisme Sostenible (ITS) i ara traurem la segona part de la darrera convocatòria. A la propera convocatòria de l’ITS hi haurà una altra vintena de places per a joves qualificats subvencionades pel Fons Social Europeu.

Quina ha de ser la relació que ha de tenir la recerca sanitària amb l’àmbit empresarial?

De col·laboració. Volem que la recerca que es fa a l’IdISBa arribi a la societat, d’una manera o d’una altra. En alguns casos, la recerca ha d’arribar mitjançant la pràctica clínica per millorar la salut dels pacients, els tractaments, els protocols de quiròfans, l’assistència, etc., però després hi ha un altre vessant que té més a veure amb la transferència cap a la societat (divulgació i educació); i encara una tercera part de transferència en el teixit econòmic a través de la creació de patents, empreses derivades, etc. De vegades no fa falta constituir una empresa; un investigador pot generar un producte i transferir-lo amb recerca col·laborativa amb la participació de diversos grups. El Consell Social i Empresarial, creat recentment a l’IdISBa, té la funció, entre d’altres, d’estar en contacte amb tot aquest teixit econòmic. Per exemple, amb el clúster BIOB ja hem participat en alguns projectes europeus.

Quins són els objectius de l’IdISBa el 2019?

Fer una recerca molt dirigida cap a la millora dels resultats de salut en aquesta Comunitat. Continuar potenciant una transferència eficaç dels resultats de la recerca en salut per tal d’assegurar un impacte positiu en la salut de la població. Promoure la captació de recursos en investigació i la recerca d’excel·lència. Assolir aquests darrers objectius ara serà més fàcil, esperem-ho, després d’haver aconseguit l’acreditació de l’Institut de Salut Carles III.

Com ha de ser l’IdISBa del futur?

Ha de tenir un compromís de millora contínua. L’acreditació no és per sempre, dura cinc anys. Això vol dir que ens tornaran a avaluar i, per tant, encara haurem de ser molt millors del que som ara, cosa que alhora implica un compromís continu de qualitat. Hi ha coses que, per la joventut de l’IdISBa, era impossible que estiguessin consolidades, però d’aquí a cinc anys ho hauran d’estar, com el decret de carrera investigadora, que encara no està aprovat però que ja està en tramitació.

Podeu concretar cap projecte més?

Un aspecte que volem millorar és tractar de donar més autonomia i professionalització a l’institut. Qui millor sap com ha de funcionar un centre de recerca són els mateixos investigadors, malgrat que continuï funcionant amb un pressupost públic; cal desvincular la direcció de les decisions polítiques i estabilitzar-ne el pressupost amb vista al futur a través de contractes programa de caràcter plurianual.

L’objectiu: millorar la salut de la població

Adscrit orgànicament al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, l’Institut de Salut Carles III (ISCIII) és el principal organisme públic d’investigació (OPI) que finança, gestiona i executa la investigació biomèdica a Espanya. L’ISCIII és, a més, l’organisme gestor de l’Acció Estratègica en Salut en el marc del Pla estatal d’R+D+I. Durant els darrers anys, l’IdISBa i la Conselleria de Salut han treballat en el compliment dels requisits establerts per reial decret sobre acreditació d’instituts d’investigació biomèdica o sanitària, i en la preparació de la documentació necessària. Entre les accions que s’han duit a terme, s’hi inclouen la implantació dels estudis de medicina a la UIB, l’adequació de l’estructura organitzativa i la posada en marxa d’un pla de suport a grups emergents.

L’IdISBa es va constituir el desembre de 2013 i no és un centre especialitzat en recerca bàsica, sinó orientat principalment a millorar la salut de la població. Dit d’una altra manera, es tracta que el coneixement generat a partir de la recerca en salut s’apliqui finalment al tractament i la prevenció de malalties i en la millora de la salut i la qualitat de vida de la població. Les principals àrees de recerca de l’IdISBa són la bioenginyeria i cirurgia experimental; l’epidemiologia clínica; les malalties infeccioses; les malalties cardiovasculars i respiratòries; l’oncologia; les malalties metabòliques i la nutrició, i les neurociències.

EDICIÓ PAPER 25/05/2019

Consultar aquesta edició en PDF