La Carta de Franquesa, elegit document del mes per l'Arxiu del Regne de Mallorca

El pròxim 19 d'abril se celebra la tercera edició d'El document del mes a l'Arxiu del Regne de Mallorca

La tercera edició d’El document del mes tindrà lloc el pròxim dijous, a les 18 h, a l’Arxiu del Regne de Mallorca. En aquesta ocasió, el document triat és la Carta de Franquesa, de l'1 de març de 1230, atorgada per Jaume I als nous pobladors de Mallorca.

Amb aquesta activitat, organitzada per l’Arxiu del Regne i impulsada per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, es volen donar a conèixer els principals documents conservats en aquesta institució i complir, així, el compromís de difondre entre la ciutadania el patrimoni documental de les nostres illes.

Entre 1229 i 1287, va tenir lloc la conquesta de les Illes Balears. Madina Mayurqa va caure el 31 de desembre de 1229, i la resta de Mallorca només es va sotmetre completament el 1232. A principis de l'any 1230, Jaume I, intitulat ja “rex Maioricarum”, atorgà als nous pobladors de l'illa la Carta de Franquesa, document fundacional del nou Regne de Mallorca.

Aquesta carta s'inscriu en una llarga successió d'actes jurídics similars, emesos a Catalunya des de 1148, que tenien per objecte estimular l'assentament de pobladors als territoris conquerits als musulmans. En aquest sentit, la carta mallorquina estableix el principi de la llibertat personal dels pobladors. 

La Carta de Franquesa conté importants disposicions en aspectes polítics, de propietat i llibertat de la transmissió dels béns i de supressió de la feixuga malla de drets i gabelles arbitraris que gravaven, en àmplies zones de Catalunya, les economies camperoles.

En matèria de justícia, l'esmentat document institueix el paper del rei com a garant d’un sistema, amb dos jutges ordinaris: el batle i el veguer, i la protecció dels drets individuals davant la retenció sense judici previ; així doncs, segons la Carta de Franquesa, quedaven desterrats els denominats mals usos senyorials.

El document del mes és una activitat d'entrada lliure, que es fa a la sala d’actes de l’Arxiu del Regne de Mallorca, un dijous de cada mes, a les 18 h. Posteriorment, els assistents poden fer una visita guiada a les instal·lacions del centre.

EDICIÓ PAPER 19/01/2019

Consultar aquesta edició en PDF