FILOSOFIA

Filosofia il·lustrada

Les ‘Guies gràfiques per a tots’ són una iniciativa de l’editorial Paidós que consisteix en una sèrie de guies que recullen les grans idees produïdes per la filosofia

Els llibres de filosofia il·lustrada, a diferència dels còmics filosòfics, són obres en què predomina l’exposició textual de les idees per damunt de les il·lustracions, i les imatges estan al servei del discurs filosòfic, amb la funció principal d’explicar-lo. Aquestes publicacions, a més, permeten visualitzar conceptes i teories filosòfiques gràficament, amb major simplicitat, i poden ser de gran utilitat per complementar les explicacions dels docents de filosofia. Les obres de filosofia il·lustrada habitualment formen part de col·leccions editorials. Hi ha, almanco, set col·leccions de llibres de filosofia il·lustrada que mereixen ser ressenyades pel seu rigor i qualitat, i que són les ‘Guies gràfiques per a tots’, ‘Per a principiants’, ‘Filosofia per a profans’, ‘L’Altra H’, les ‘Guies il·lustrades’, ‘La paraula il·lustrada’ i ‘Els petits platons’. També s’han de destacar alguns manuals il·lustrats de filosofia, obres marxistes i altres títols que complementen les col·leccions esmentades.

Les ‘Guies gràfiques per a tots’ són una iniciativa de l’editorial Paidós que consisteix en una sèrie de guies que recullen les grans idees produïdes per la filosofia, però també per la psicologia, la ciència i la religió. Alguns dels títols són introduccions a disciplines filosòfiques, com la lògica, l’ètica i la mateixa filosofia, i d’altres són aproximacions bàsiques al pensament de filòsofs com Plató, Nietzsche, Foucault i Chomsky.

‘Per a principiants’ és una col·lecció il·lustrada d’art, ciència, comunicació, cultura, psicologia, política, literatura i filosofia, a càrrec de l’editorial argentina Era Naciente. Els volums més filosòfics estan dedicats a Plató, Aristòtil i Maquiavel, i als autors de la filosofia moderna i contemporània, com Descartes, Kant, Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, Wittgenstein, Gramsci, Heidegger, Benjamin, Camus, Sartre, Simone de Beauvoir, Umberto Eco, Foucault, Baudillard, Deleuze, Derrida, Zizek i Chomsky. S’han publicat també títols que tracten de biopolítica, semiòtica i ciències cognitives. La vocació educativa de la col·lecció ha dut l’editorial a publicar un volum específic per a docents titulat Principiants per a docents, amb propostes didàctiques per treballar els continguts de la col·lecció a les aules d’ensenyament mitjà i superior.

‘Filosofia per a profans’ és un projecte editorial resultant de la col·laboració entre la professora de filosofia Maite Larrauri i el dibuixant Max (Joan Capdevila). La col·lecció està formada per deu títols. Cada llibre tracta de manera monogràfica un autor i un tema representatiu del seu pensament. Els títols publicats són El desig segons Gilles Deleuze, La sexualitat segons Foucault, La llibertat segons Hannah Arendt, La guerra segons Simone Weil, La felicitat segons Spinoza, La potència segons Nietzsche, L’amistat segons Epicur, L’exercici segons Marc Aureli, L’educació segons John Dewey i La creación según Henri Bergson.

‘L’Altra H’ és una col·lecció de llibres de filosofia il·lustrada de l’editorial Herder, molt útils per aproximar-se a la vida i l’obra d’autors i corrents destacats de pensament. Fins ara s’han publicat llibres sobre ètica animal, Immanuel Kant, Karl Marx, Judith Butler i Friedrich Nietzsche.

Les ‘Guies il·lustrades’ són una iniciativa de l’editorial Tecnos per exposar visualment les aportacions filosòfiques en temes com l’infinit, la consciència, la intel·ligència artificial, a la vegada que exposen les principals idees desenvolupades en el marc de la filosofia continental, el feminisme i el marxisme.

‘La paraula il·lustrada’ de l’editorial Akal ha publicat diversos títols filosòfics: Rosa Lux19, adaptació gràfica de la biografia de la filòsofa marxista Rosa Luxemburg, com també El Manifest comunista il·lustrat, Les Analectes de Confuci, Capitalisme i comunisme per a tots, i a més, Retrats de la violència, un recorregut per les idees polítiques antiviolentes de Hannah Arendt, Frantz Fanon, Brad Evans, Edward Said, Paulo Freire, Michel Foucault, Susan Sontag, Noam Chomsky, Judith Butler i Giorgio Agamben.

Vessant pedagògic

Dins el vessant més pedagògic, destaca la col·lecció ‘Els petits platons’ d’Errata Naturae, dirigida a nins de 9 a 13 anys, amb títols com Per què tenen nom les coses? Les cent vides del filòsof Sòcrates, El filòsof-ca contra el savi Plató, El geni maligne del senyor Descartes, Un dia foll en la vida del professor Kant i El fantasma de Karl Marx, que s’acompanyen de propostes didàctiques de lectura per treballar a l’aula.

S’han de posar en valor dos manuals il·lustrats: la Gran historia visual de la Filosofía (Blackie Books, 2020) de Masato Tanaka, amb atractius esquemes visuals que fan molt comprensibles les teories filosòfiques i els seus conceptes; i Filosofía para todos (Oberon, 2019), història de la filosofia escrita i il·lustrada amb sentit de l’humor, que dona visibilitat a les dones pensadores.

En l’òrbita marxista, cal ressenyar l’adaptació il·lustrada del Manifest comunista de Marx i Engels i els dos llibres del dibuixant i guionista autodidacta Eduardo del Río, àlies Rius : Marx para principiantes (Grijalbo, 2013), biografia intel·lectual de Marx, que en la seva versió original va contribuir a divulgar el pensament marxista a Mèxic i Llatinoamèrica i que va ser utilitzat com a manual escolar, i Filosofía para principiantes (Debolsillo, 2014), història de la filosofia i de les idees il·lustrada, en la qual destaca els filòsofs més importants de cada escola i corrent de pensament, segons una classificació dels autors en materialistes i idealistes, i sense excloure el pensament oriental. El llibre té un apèndix amb definicions de termes filosòfics, aforismes i cites. Rius és un autor de tendència ideològica comunista i d’esquerres, que ofereix continguts documentats i rigorosos, amb un estil humorístic i irònic, i un llenguatge visual que mescla la caricatura amb el collage. Una última referència és Abuelo Gramsci (001 Ediciones, 2015), llibre singular que narra la biografia d’Antonio Gramsci, destacat fundador del partit comunista italià, prologat pel mediàtic politòleg i professor universitari Juan Carlos Monedero.

Finalment, cal mencionar els assaigs gràfics de Frederic Pajak, escrits i il·lustrats amb un singular estil reflexiu. Els dos primers es titulen Manifiesto incierto (Errata Naturae, 2016 i 2017), i estan protagonitzats per Walter Benjamin i el mateix Pajak. El primer volum tracta del pensament de Benjamin durant l’exili a Eivissa i les seves pors davant l’ascens inexorable del nazisme i l’entrada en una època fosca en la qual ni els morts no estaran segurs. En el segon volum, Pajak posa en relació Benjamin amb André Breton, sota la influència de l’amor comú per París. Cronològicament, Pajak escriu primer La inmensa soledad (Errata Naturae, 2015), assaig gràfic dedicat a Nietzsche i ambientat a Torí, en el qual conflueixen les idees de l’autor amb les de Nietzsche i Pavese. Cal recordar que Torí és la ciutat en què Pavese se suïcida a l’edat de quaranta-dos anys, i el lloc en què Nietzsche perd definitivament el seny i cau en un estat de follia irreversible.

EDICIÓ PAPER 24/10/2020

Consultar aquesta edició en PDF