ENSENYAMENT

Educació incrementa un 28% el professorat de suport

En els darrers quatre anys s’han incorporat 356 docents

La Conselleria d’Educació i Universitat ha fet passes per millorar l’atenció als alumnes amb necessitat especial. Des d’Educació exposen que “el principal objectiu és aconseguir un model d’escola inclusiva”. Tot i que, segons la mateixa Conselleria, encara “hi ha molta feina a fer en aquest sentit”, els darrers quatre anys s’han incorporat 356 professors de suport més dels que hi havia la legislatura passada. La plantilla de docents d’atenció ha passat dels 1.261 del curs 2014-2015 als 1.617 de l’actual, la qual cosa suposa un augment del 28% del professorat de suport educatiu a les Balears.

Si es calcula l’increment de docents per illes dels darrers quatre anys, a Mallorca s’han afegit 277 professors; 52 a Eivissa; 25 a Menorca i 2 a Formentera. D’aquesta manera, a Mallorca la pujada ha estat d’un 30% (de 919 a 1.196); a Eivissa s’han incorporat un 28% més de professors (de 187 a 239); a Menorca l’increment ha estat d’un 18% (de 139 a 164) i a Formentera ha crescut un 15% (de 13 a 15).

Especialitats

Entre els professors que treballen de manera directa amb els alumnes amb necessitats especials hi ha pedagogs terapeutes (PT), professors d’audició i llenguatge (AL) i d’atenció a la diversitat (AD), i docents d’orientació educativa (OD) i serveis a la comunitat educativa.

En les dades oferides per la Conselleria s’observa que l’única especialitat en la qual s’ha reduït el nombre de professors és en la d’atenció a la diversitat. El secretari general de l’STEI, Cosme Orell, explica que “els centres d’Infantil i Primària tendeixen cada vegada més a substituir els docents d’atenció a la diversitat per un de pedagogia terapèutica o d’audició i llenguatge, perquè consideren que d’aquesta manera es pot donar una atenció més directa a alumnes que tenen necessitats o problemes específics”. Igualment, el secretari general de FE-CCOO, Toni Baos, exposa que “el docent d’atenció a la diversitat és una figura en extinció. Les places d’AD que s’han eliminat s’han reconvertit en PT o AL o orientadors”.

Així, en els quatre darrers cursos s’han incorporat 190 docents de pedagogia terapèutica (de 510 a 700), 90 professors d’audició i llenguatge (de 260 a 350) i 91 orientadors (de 217 a 308). Per altra banda, l’especialitat d’atenció a la diversitat disposa de 44 professors menys (de 217 a 173). Quant a la figura del docent que ofereix serveis a la comunitat educativa, també se n’han incrementat les places de manera considerable (de 57 a 86).

Sindicats

La valoració dels sindicats respecte de les dades presentades per Educació és “molt positiva”. Des d’Alternativa destaquen que “el més important és apostar per una educació inclusiva i que les substitucions d’AT siguin immediates per oferir un servei de garanties als alumnes amb dificultats especials”. Per la seva banda, el secretari general de l’STEI subratlla que “no es pot tornar a la situació del curs 2014-15 (el darrer de la legislatura del PP de José Ramón Bauzá), en el qual es varen retallar uns 1.000 docents. S’ha de continuar treballant per augmentar els professionals per a una detecció més primerenca, sobretot en l’etapa de 0-6 anys, i que la figura de l’orientador sigui permanent en els centres”.

130 places per a les oposicions del 2019

La Conselleria d’Educació ja ha presentat l’oferta d’oposicions docents per al 2019. Com ja es va anunciar el mes d’octubre passat, es trauran un total de 1.080 places. Una de les novetats més destacables és l’àmplia oferta de professorat de suport educatiu, 130 places, que corresponen a les especialitats de Pedagogia Terapèutica (53) i Audició i Llenguatge (31), a Primària, i Orientació, a Secundària (49).

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, explica que “la voluntat de la Conselleria és incrementar la presència d’orientadors als centres de Primària, a més de consolidar els equips de suport de tots els centres educatius”.

EDICIÓ PAPER 18/05/2019

Consultar aquesta edició en PDF