Publicitat
Publicitat

Desnonaments més àgils i menys ajudes: així són les noves regles del joc del lloguer en vigor des d'aquest dijous

La nova llei del lloguer flexibilitza el mercat. Coincideix amb la nova normativa de certificació energètica que obligarà a classificar els pisos segons la seva eficiència

Les regles del joc del lloguer a Espanya han canviat aquest dijous amb l'entrada en vigor de la nova llei del lloguer, que flexibilitza el mercat amb la intenció de "dinamitzar-lo", segons el text, que va ser aprovat pel Congrés dels diputats el 23 de maig. La penetració del lloguer a Espanya, del 17%, és molt més baixa que a la mitjana dels països europeus, on se situa al voltant del 30%. Per això, i en un context de dificultat de les famílies per accedir al finançament, perquè el crèdit és "car i escàs", la nova llei vol "prioritzar" el lloguer davant de la compra, segons els experts del portal immobiliari Pisos.com.

A més, l'entrada en vigor de la nova llei coincideix en el temps amb una altra que també afecta el mercat. Es tracta de la llei d'eficiència energètica, que obliga que tots els habitatges que es posin a la venda o lloguer siguin sotmesos a una certificació per determinar quina és la seva qualificació energètica: com la que es pot trobar als electrodomèstics, però per a les cases.

Així són les noves regles del joc del lloguer:

1. Desnonaments més àgils: Amb la nova llei, el propietari només haurà d'esperar que el llogater deixi de pagar un mes per iniciar els tràmits de desnonament. Un cop hi hagi notificació del jutjat, el llogater tindrà 10 dies més per presentar al·legacions o pagar el deute.

2. Menys lligams: La durada mínima del contracte es redueix de cinc a tres anys. Si no es firmen papers, la pròrroga tàcita passarà a ser d'un any, i no de tres, com era ara. Aquest canvi va dirigit a fer que "llogater i propietari puguin adaptar-se amb més facilitat a eventuals canvis en les seves circumstàncies personals", segons el text.

3. Canvis en les ajudes: Amb la nova norma s'eliminen també els subsidis per la compra d'habitatges protegits, tot i que les 250.000 famílies espanyoles que ja les tenen concedides les seguiran rebent durant els cinc anys que se'ls van concedir. El que sí que es deixarà de pagar és la renda bàsica d'emancipació –200 euros al mes per a joves llogaters–, tot i que se seguiran pagant fins que entrin en vigor les noves ajudes directes al lloguer, que canviaran les normes: estaran més enfocades a les famílies que cobrin menys de tres vegades l'IPREM.

4. Més drets per al propietari: A partir d'ara, els propietaris podran recuperar l'immoble per destinar-lo a habitatge habitual en determinats supòsits, sense necessitat de posar-ho en el contracte. Només caldrà que hagi passat com a mínim un any de contracte, i que s'avisi el llogater amb dos mesos d'antelació.

5. Llibertat per marxar: La nova norma també dóna més llibertat al llogater per desistir del contracte en qualsevol moment, un cop hagin transcorregut sis mesos des de la signatura del contracte. Caldrà informar-ne el propietari amb 30 dies d'antelació, tot i que les parts podran pactar una indemnització en aquests casos.

6. Registre de sentències: En la tramitació al Congrés de la norma, es va incloure la creació d'un registre de sentències fermes que condemnin inquilins per impagament perquè puguin ser coneguts per altres propietaris.