El Consell aprova el Pla de residus

La separació de la matèria orgànica és un dels principals objectius de la institució insular

El ple del Consell de Mallorca ha aprovat inicialment el Pla director sectorial de residus no perillosos de Mallorca. La reducció de residus i la separació de matèria orgànica són els eixos d’aquest Pla, que aposta per fomentar l’economia circular i la jerarquia de residus d’acord amb les normatives europees.

Una de les principals novetats és que s’unifiquen els actuals dos plans de residus no perillosos: el de residus sòlids urbans i el de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús. Un dels objectius i reptes més importants del Pla, i que també suposa una gran novetat, és el fet d’afrontar la separació de matèria orgànica amb la implantació de la recollida en tot Mallorca en dos anys i la planificació de noves infraestructures de compostatge per poder assumir-la.

El Pla també fomenta el servei de les deixalleries i de les estacions de transferència per tal de facilitar l’establiment d’una xarxa d’instal·lacions que permetin potenciar la preparació per a la reutilització i les recollides selectives, tot minimitzant els impactes vinculats al transport i tractament. En el cas de les deixalleries, el Pla preveu que totes han de tenir un espai destinat a la preparació per a la reutilització. És a dir, que quan els residus arribin es triïn aquells que es puguin reparar per donar-los un segon ús i es tractin amb cura.

Instal·lacions

Per poder dur a terme tots aquests objectius s’ha plantejat un seguit de millores a les instal·lacions de tractament. Es planifiquen noves instal·lacions, descentralitzades de Son Reus, per fer compost de matèria orgànica i d’altres per al compost de llots. I, d'altra banda, s'han de millorar i ampliar les estacions de transferència. Es mantindrà el sistema de gestió insular, però amb plantes descentralitzades, de manera que s'acosti al màxim el tractament, sobretot de matèria orgànica, als municipis.  

Aquest planejament és fins a 2030, per tant, està elaborat per dur-se a terme en fases, segons les necessitats marcades per la gestió real dels residus.

Per donar cobertura al nou sistema de separació d'envasos, el sistema de dipòsit devolució i retorn (SDDR), s'ha plantejat la reserva de sòl per a una planta de rentat d’envasos. Un dels beneficis territorials d’aquest PDSR és l’aprofitament de tot el sòl que ja estava reservat per a ús públic, de manera que es reduiria l'ocupació de sòl addicional. Es desafecta territori perquè es pugui dedicar a altres usos, com és el cas de les plantes de tractament de llots d’Ariany i de sa Pobla.

EDICIÓ PAPER 25/05/2019

Consultar aquesta edició en PDF