Publicitat
Publicitat

“Avui en dia la transfusió és molt segura”

Al laboratori s’analitzen totes les donacions

Totes les donacions de Balears són processades a la seu del Banc de Sang a Palma i després es distribueixen els diferents components sanguinis als hospitals i les clíniques de les Illes segons les seves necessitats. “Tot se centralitza aquí, tot i que tenim personal nostre a Menorca i Eivissa per fer les extraccions i dos pics per setmana ens arriben les donacions de les altres illes”, explica el director tècnic del Banc de Sang, Enrique Girona.

Després de la donació, la sang se sotmet a una sèrie d’exàmens per determinar-ne el grup sanguini, els anticossos antieritrocitaris i detectar possibles virus que poden ser transmesos per la sang com totes les hepatitis, el VIH o la sífilis. “Hem d’analitzar totes les donacions de sang per garantir la seguretat del receptor”, assevera Girona. També s’estudien altres malalties en donants procedents de determinades zones o que han viatjat “per garantir encara més la seguretat”.

Seguretat

Des de finals dels 90 les tècniques del laboratori han guanyat en sensibilitat i això ha permès detectar encara més malalties en la donació de sang. “Ara amb la biologia molecular podem detectar el virus que fa la infecció abans que tu tinguis defenses. Això ha fet augmentar notablement la seguertat, ja que tot el que sigui detectar el virus o el bacteri molt precoçment facilita la seguretat. És un avenç molt important”, afirma.

Així mateix, explica, empren un sistema que encara suma més seguretat: “A les plaquetes i al plasma, els afegim una substància que és la vitamina B2, il·luminam, i el que feim és destruir els possibles contaminants que hi pugui haver dins la sang”. “Avui dia la transfusió es molt segura”, conclou.

Fraccionament

La bossa de sang procedent del donant se separa per components (plaquetes, plasma i hematies) a l’àrea de fraccionament i distribució, la qual s’encarrega també de la seva correcta conservació i emmagatzematge, de la distribució d’aquells components sanguinis als diferents serveis transfusionals i de realitzar els controls de qualitat necessaris sobre aquells productes per confirmar un resultat final correcte.

“El que treim el dia anterior s’analitza l’endemà”, explica Girona. El principi bàsic de la separació de components sanguinis és la centrifugació. Les diferents cèl·lules que componen la sang presenten diferents mides i densitats i, mitjançant la centrifugació, s’aconsegueix que els diferents components es disposin per capes i que així sigui més fàcil de separar. Després es passa a una altra màquina que s’encarrega del fer el transvasament a les bosses satèl·lits que acompanyen sempre la bossa utilitzada per a la donació.

Cada component es conserva segons les seves necessitats. Les plaquetes es conserven a temperatura ambient i sempre agitant-se, el plasma es congela i la sang es fica dins una gelera a 4 graus.

El transport de la sang es fa mitjançant un vehicle especial refrigerat perquè es tracta d’una “mercaderia molt delicada”. “Servim sang a tots els hospitals de les Balears, diàriament a Palma, tres pics per setmana a Inca i a Manacor i dos pics per setmana a Menorca i Eivissa”, hi afegeix.

En casos d’urgència, des que es fa l’extracció fins que se serveix a l’hospital passen sis hores. “Estam oberts les 24 hores al dia, els 365 dies de l’any”, sentencia.