Cort només permetrà al centre de Palma hotels nous en edificis catalogats (i hauran de ser petits)

S'aprova la modificació del pla general que prohibeix tots els altres establiments hotelers de les Avingudes cap endins

La Gerència d’Urbanisme ha donat el vistiplau a la modificació del pla general per a la seva aprovació en el ple de març. "Palma ja no aposta per l’increment del nombre de turistes, sinó per la qualitat”, ha assenyalat el regidor d'Urbanisme i Model de Ciutat, José Hila, qui també ha defensat que amb el nou pla volem "equilibrar l'activitat i l'oferta turística". Entre les mesures més importants destaca la prohibició de fer nous hotels ni ampliacions a excepció dels que s’ubiquin en edificis catalogats amb un màxim de 20 habitacions.

Segons ha explicat el regidor de Model de Ciutat, el planejament anterior permetia destinar qualsevol edifici de Ciutat al turisme. Jose Hila ha remarcat que la modificació cerca “equilibrar l’activitat i l’oferta turística” davant la constatació “d’un increment de les peticions de nous hotels”. Per al regidor, “Palma ja no aposta per l’increment del nombre de turistes, sinó per la qualitat”. A més, Hila ha posat en valor el fet que les decisions que cerquen "la sostenibilitat de l'activitat turística i la protecció de l'accés a l'habitatge" tenen el suport del sector hoteler i de la Federació de Veïnats. "Hem estat pioners i hem treballat per posar límits".

Gerència d'Urbanisme ha comunicat que un cop el document es va aprovar de manera inicial, es va obrir un termini d’informació pública (es varen presentar dues al·legacions) i es varen sol·licitar els informes pertinents per al vistiplau definitiu (Ministeri de Defensa, Comissió d’Ordenació del Territori, Direcció de Territori i Paisatge, Comissió de Medi Ambient, Emergències i Interior i Recursos Hídrics).

Modificació del PGOU

L’eix central de la modificació del pla general, d'acord amb el que ha explicat José Hila, és que no es permetrà que l’ús turístic substitueixi els habitatges existents, que s’hauran de mantenir. A més, els hostals també es regiran per la nova norma. La Platja de Palma queda al marge de la mesura perquè es regeix pel Pla de Reforma Integral (PRI). L'objectiu és garantir que en cap cas es perdin habitatges per convertir-los en establiments turístics.

El director general d’Urbanisme, Biel Horrach, ha explicat els principals canvis que s'incorporen al Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU): 

Al centre històric no s'hi permetran nous establiments turístics ni albergs. Sí que n’hi podrà haver en edificis catalogats que tinguin un màxim de tres habitatges de més de 300 metres quadrats. Hauran de ser hotels de cinc estrelles de, com a màxim, 20 habitacions. S’ha incorporat una novetat en relació amb l’aprovació inicial: la limitació també s’aplicarà a les ampliacions, és a dir, els edificis que vulguin ampliar hauran d’estar catalogats i tenir la resta de condicionants. Les ampliacions, a més, no es podran acumular, en total s’haurà de complir el precepte de les 20 habitacions.

Al Nou Llevant es disminuirà el sòl que es pot destinar a establiment turístic. Abans de la modificació, el planejament permetia destinar el 100% del sòl a ús turístic. Ara només es podrà destinar a ús turístic el 30% que tingui ús de serveis. A més, no es podrà perdre ni un dels habitatges previstos, és a dir, s’hauran de mantenir els 2.550 habitatges que permet el planejament.  

A la resta de la ciutat es marquen unes condicions per a la construcció de nous establiments turístics i albergs. Així, només es podran ubicar en espais públics de com a mínim 20 metres i no només a carrers, com es deia al vistiplau inicial. S’haurà de mantenir el sostre d’habitatges existents. A més, el transvasament de l’ús residencial haurà de ser dins la mateixa parcel·la, no es podrà traslladar a un altre barri. L’ús dels establiments hotelers i dels albergs juvenils haurà de ser exclusivament turístic per ajudar a la convivència veïnal. 

Suspensió de llicències

Cal recordar que el ple de juliol del 2017 va aprovar una suspensió d’un any de la tramitació i l’aprovació de llicències urbanístiques per a ús turístic a les zones amb més pressió de Palma. Així, està en vigor a quatre àmbits de Palma: el centre històric (de les Avingudes cap endins), Santa Catalina, Nou Llevant i la primera corona de l’Eixample (afecta els barris de Foners, Pere Garau, Marquès de la Fontsanta, Arxiduc, Bons Aires, el Fortí i Camp d’en Serralta). L’objectiu és alleugerir la pressió turística per cercar l‘equilibri urbà i la diversificació, garantir l’accés a l’habitatge, l’equilibri entre el benestar dels veïns i veïnes de Palma i l’activitat econòmica que generi riquesa i ocupació.

Xifres i dades

El juliol del 2017 hi havia al centre històric 38 establiments hotelers i, en tramitació, 63 sol·licituds més. Això vol dir que s’arribarà fins als 101 establiments turístics, una xifra que suposa un increment d’un 165%. Aquestes llicències ja estaven tramitant-se i, per tant, podien continuar el seu camí. Des del desembre del 2017, que són les darreres dades actualitzades, ja hi ha oberts 83 establiments hotelers dels 101 previstos, segons la Conselleria de Turisme.

A Palma hi ha unes 47.900 places hoteleres, el 73% de les quals es troba a la Platja de Palma (35.000) i no entra en aquesta modificació. A la resta de la ciutat hi ha 9.500 places (20%) i al centre històric, 3.400 (7%). Al centre històric, amb les 101 llicències s’arribarà a les 4.342 places hoteleres, una xifra que suposa que s’hagi duplicat el nombre de places, ja que amb els 38 establiments inicials n’hi havia 2.149.

EDICIÓ PAPER 11/07/2020

Consultar aquesta edició en PDF