EL NEGOCI AEROPORTUARI

AENA guanyà 282 milions d’euros amb l’aeroport de Palma el 2017

Son Sant Joan representa un 11,2% del benefici brut de l’ens de gestió aeroportuària

Segons l’informe de gestió d’Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA) corresponent a l’exercici de l’any 2017, el benefici brut que l’aeroport de Son Sant Joan ha generat per a aquest ens ascendeix a 281,95 milions d’euros. Només Madrid i Barcelona superen aquesta xifra, que representa quasi dues vegades tot el pressupost que ha destinat a transports el Govern de les Illes Balears el 2018. Es pot extrapolar a partir del volum d’activitat que representa Mallorca dins el conjunt d’aeroports de tot l’Estat, que és de l’11,2%. Des que va sortir a borsa el 2015, AENA ha deixat de publicar dades territorialitzades precises respecte dels ingressos i beneficis, i només facilita les de tot el conjunt d’aeroports espanyols i el de Luton, a Londres, gestionat també per aquest organisme.

En termes globals, els ingressos totals d’AENA són de 4.027 milions d’euros, i d’aquests el 30% són beneficis nets per a l’organisme aeroportuari, és a dir, 1.222 milions d’euros. Per altra banda, aquest mateix informe de gestió reflecteix un deute de 8.100 milions d’euros, el qual, tenint en compte la tendència de beneficis dels darrers anys, quedarà previsiblement eixugat en poc temps. L’evolució en borsa d’AENA mostra igualment aquesta línia ascendent dels seus resultats econòmics, ja que des que va sortir en el mercat de valors fins ara s’ha duplicat el preu de les seves accions.

Mallorca és un no-lloc, segons l’aeroport de Son Sant Joan

Tant els 28 milions de passatgers que varen passar per l’aeroport de Palma l’any 2017 -més de 150.000 cada dia- com els prop de 250.000 que hi han passat durant aquest pont de principis de desembre o els prop de 29 milions amb els quals s’estima que es tanqui l’any 2018 generen un volum total d’ingressos de devers 451 milions d’euros.

Ingressos per canals diversos

Deixant de banda les taxes aeroportuàries, a través de les quals l’Estat ha ingressat en el darrer exercici més de 1.150 milions d’euros per la via de Son Sant Joan, aquest volum de negoci arriba a AENA per diversos canals, com és la utilització dels aparcaments gestionats per l’ens de gestió aeroportuària, la contractació de cotxes de lloguer que operen des del mateix aeroport, la compra de productes en qualsevol de les botigues que es troben dins les instal·lacions aeroportuàries i el mateix arrendament dels locals on es troben aquestes botigues.

Els ingressos comercials, és a dir, el que entra pel volum de vendes de totes les botigues que operen a l’aeroport, per una banda, i les rendes que han de pagar aquests establiments a AENA, per una altra, sense comptar els negocis de restauració, representen el 26,5% del total d’ingressos. Això significa que, gràcies a les botigues, l’empresa aeroportuària rep 119,5 milions d’euros per aquesta via. Els darrers anys, el ritme de creixement dels ingressos comercials a l’aeroport de Palma és dues vegades més alt que el dels aeronàutics.

Centres comercials

Ramon Ferré Lite, expert en transport aeri, assegura que “aquesta tendència demostra que el model de negoci dels aeroports, i de manera especial el de Son Sant Joan, experimenta un canvi profund: si abans eren aeroports on es podien trobar serveis comercials, ara són centres comercials d’on entren i surten avions”.

AENA afirma al seu informe de gestió que la millora dels resultats comercials es deu principalment a la nova manera de fer licitacions. Com a exemple: l’arrendament d’un espai comercial de 165 metres quadrats a l’aeroport de Palma destinat a la venda de productes d’electrònica haurà hagut d’abonar a AENA 129.015 euros en concepte de renda mínima assegurada. Aquesta quantitat anirà pujant al voltant de 2.750 euros cada any durant els propers sis anys, que és el temps previst per a aquesta licitació. Son Sant Joan disposa de 9.550 metres quadrats d’espais comercials que es reparteixen en unes 40 botigues. A més de la renda mínima assegurada, AENA té estipulat rebre per la licitació esmentada una renda variable per producte que oscil·la entre el 5% del preu total d’un article d’electrònica de gamma premium i el 20% del que costa en aquesta mateixa botiga un article d’electrònica de gamma bàsica; o el que és el mateix: si un passatger compra en una botiga de l’aeroport una bateria auxiliar de telèfon mòbil per 20 euros, 4 d’aquests euros seran per a AENA.

Aparcament i lloguer de cotxes

Aquest organisme remarca també al citat informe l’ascens d’ingressos que ha suposat el creixement de l’activitat dels rent a car dins els recintes aeroportuaris, el qual xifra entorn del 30,5%. Una altra de les fonts d’ingressos de l’ens aeroportuari són els aparcaments propis que tenen els aeroports, tant convencionals com de llarga estada. Segons l’informe del darrer exercici, AENA ha arribat al seu rècord històric després de superar 8,6 punts les dades de l’any anterior. A l’aeroport de Son Sant Joan en concret, s’estima que cada plaça d’aparcament ha comportat de mitjana uns 1.015 euros el 2017. Si tenim en compte que els aparcaments d’AENA a Palma sumen 3.180 places, s’obtenen una mica més de 3,2 milions d’euros l’any d’ingressos per aquesta via. L’informe no inclou cap dada respecte dels aparcaments relacionats amb els aeroports i explotats per altres operadors.

L’obertura de rutes de llarga distància, la remodelació del mòdul C i d’algunes sales VIP, a més de la renovació d’equipaments de tractament de maletes i facturació, són algunes de les actuacions que AENA ha duit a terme el darrer any per agilitar el funcionament de les instal·lacions i maximitzar-ne la rendibilitat.

Aeroport Internacional Ramon Llull: el canvi que no arriba

Una darrera dada remarcable és el baix percentatge de trànsit anomenat ‘nacional’ que registra Son Sant Joan, el més baix de tots els aeroports de l’Estat. Segons l’expert del Cercle Mallorquí de Negocis Ramon Ferré, “el fet que aquest percentatge es mantingui de manera estable tan baix fa que les persones residents a les Illes Balears no siguin prioritàries a l’hora de planificar o decidir qualsevol cosa que tingui a veure amb un aeroport, que és la principal porta d’entrada i sortida de la seva illa”. Només un de cada cinc passatgers que passen per Son Sant Joan és resident a les Illes o de nacionalitat espanyola.

Les xifres més significatives del negoci

28 milions de passatgers durant el 2017

282 milions són els que han generat per a AENA els 28 milions de passatgers que han circulat per Son Sant Joan durant l’any 2017 en comerç, taxes i aparcaments.

26,5% dels ingressos per la via comercial

Els ingressos que AENA percep gràcies al lloguer de les botigues de l’aeroport guanyen cada vegada més terreny als aeronàutics. A Palma els ingresos que arriben a l’empresa aeroportuària per la via comercial ja representen el 26,5% i freguen els 120 milions.

3,2 milions d’euros en places d’aparcament

És la xifra que es calcula que va ingressar AENA el passat 2017 amb les 3.180 places d’aparcament que té a l’aeroport de Palma, 1.015 euros per plaça.

130.000 euros de renda mínima assegurada

És el que ha pagat com a despesa fixa anual, el 2018, l’arrendatari d’una botiga d’electrònica a Son Sant Joan. La renda sobre el producte pot arribar al 20%.

La gestió de Son Sant Joan, blanc de nombroses queixes

EDICIÓ PAPER 04/07/2020

Consultar aquesta edició en PDF