Societat 20/06/2022

El 96% dels grups escolars a les Balears estan per davall de les ràtios màximes

El nombre mitjà d'alumnes per aula a l'Arxipèlag se situa igual o per davall de les mitjanes estatals en totes les etapes

2 min
Una aula de Primària.

PalmaGairebé tots els grups escolars de les Illes Balears, el 96%, tenen ràtios inferiors a les màximes que marca la llei educació espanyola, LOMLOE. Així ho revela un estudi del Ministeri d'Educació, que analitza el nombre mitjà d'alumnes per grup durant el curs 2019-2020. En concret, la normativa actual estableix una ràtio màxima de 25 alumnes a l'Educació Infantil i Primària, de 30 a l'ESO i de 35 al Batxillerat. Aquestes es poden ampliar un 10% "per necessitats d'escolarització".

Si es compara amb la resta de l'Estat, l'Arxipèlag aconsegueix estar per davall o igual a la mitjana en totes les etapes educatives. Així, a Infantil hi ha una mitjana de 20,6 alumnes per grup (la mitjana estatal és també del 20,6%); a l'ESO, de 23,1 (en aquest cas, la mitjana espanyola és de 25,3 estudiants), i al Batxillerat, de 24,7 alumnes (26 estudiants de mitjana al conjunt d'Espanya). Cal dir que, des del 2015, aquestes xifres han anat davallant, sobretot a l'ESO, etapa en què s'ha passat de 25,8 a 23,1. A Educació Primària s'ha passat de 23,3 a 21,9 i a Infantil de 17,2 a 16.

Per tipus de titularitat dels centres, la privada té ràtios més altes a Infantil (21,4 alumnes enfront dels 20,1 de la pública) i més baixes a Educació Primària (una mitjana de 20,8, mentre que als centres públics és de 22,5), a l'ESO (21,3 enfront de 24,4) i al Batxillerat (23,7 als centres privats i 25,2 als públics). La Conselleria d'Educació assegura que, quan un centre no pot desdoblar un grup i supera la ràtio prevista, es posa un professor més a l'aula.

Mitjana d'alumnes per professor

Un altre indicador que ha analitzat el Ministeri és el nombre mitjà d'alumnes que té cada professor. En global, les Illes tenen una ràtio de 10,8 alumnes per docent. En aquest cas, la pública presenta una mitjana més baixa: 9,9 estudiants per professional, enfront dels 13,1 de la privada. Si es compara amb l'Estat, també estan per sota, ja que la mitjana espanyola és de 12 alumnes. És la sisena comunitat amb la mitjana més reduïda, després d'Extremadura (9,8), Galícia (10,2), Cantàbria (10,2), Astúries (10,2) i Navarra (10,5).

stats