Les Illes Balears, la tercera regió de l'Estat amb menys despesa sanitària per habitant

L'habitant de les Illes generà 1.291 euros de cost sanitari públic el 2016, davant els 1.669 euros per habitant del País Basc

La despesa sanitària pública per habitant a les Illes Balears va ser, el 2016, de 1.291 euros, la tercera menor de totes les regions espanyoles, només per sobre d'Andalusia (1.110 euros) i Madrid (1.224 euros), segons dades fetes públiques pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
La despesa sanitària pública per habitant ha augmentat a l'Estat 67 euros entre 2012 i 2016. Aquell darrer any la despesa global destinada a aquesta partida va ascendir a 66.678 milions d'euros, xifra que correspon al 6% del PIB.
Segons l'estadística Despesa Sanitària Pública del Ministeri de Sanitat corresponent a 2016, dels 66.678 milions d'euros del total, la major part, un 92,4% (61.627 milions d'euros), va correspondre a les comunitats autònomes.
Després de les comunitats autònomes, la despesa sanitària es distribuí de la següent manera: el 3,3% (2.228 milions d'euros) per a les mutualitats de funcionaris, el 2,4% (1.573 milions) per a la Seguretat Social, l'1% (672 milions) per a les corporacions locals i el 0,9% (577 milions) per a l'administració central.

Les comunitats amb més despesa

Les comunitats amb més despesa sanitària, el 44,2% de la despesa sanitària pública, han estat Catalunya (10.065 milions d'euros), Andalusia (9.332 milions) i Madrid (7.863 milions), mentre que la Rioja, Cantàbria i Navarra són les regions amb la despesa més baixa en valors absoluts. Les Illes Balears ocupen la quarta posició amb manco despesa.
No obstant això, la major despesa per habitant ha correspost al País Basc (1.669 euros), Astúries (1.577 euros) i Extremadura (1.549 euros).
La despesa sanitària pública va descendir el 2013 i se situà en 61.728 milions d'euros (el 6% del PIB), davant els 64.078 milions de l'any anterior (el 6,2% del PIB).
A partir de 2013 la despesa va començar a pujar, de manera que el 2014 va ser de 61.919 milions (el 6% del PIB), el 2015, de 65.708 milions (el 6,1% del PIB) i el 2016, de 66.678 milions (el 6% del PIB).

Serveis hospitalaris especialitzats i salaris professionals

La major part de la despesa sanitària pública es va destinar el 2016 als serveis hospitalaris especialitzats, que van representar el 62,4% del total, amb 41.586 milions d'euros; a farmàcia, 10.873 milions (el 16,3%) i a serveis primaris de salut, 9.530 milions (el 14,3%).
Així mateix, l'estadística reflecteix que el 44,5% de la despesa sanitària (29.689 milions d'euros) es va dedicar als salaris dels professionals. Per a compres al sector privat a través de diferents concerts es va dedicar l'11,2% (7.450 milions).
La despesa destinada als salaris dels professionals va passar dels 27.795 milions d'euros, el 2012, als 29.689 milions, el 2016.

EDICIÓ PAPER 23/05/2020

Consultar aquesta edició en PDF