Voleu desar els canvis? Doncs feis-ho per sempre

Glyphstock proposa un sistema robòtic automatitzat per emmagatzemar arxius i documents digitals a llarg termini i de manera segura, com una alternativa al núvol d’internet

DE MITJANA, ELS usuaris tardam entre tres i quatre anys a ‘perdre’ les nostres dades, documents i arxius que generalment desam de forma indefinida i despreocupada al núvol d’internet o al disc dur d’un ordinador. Cada dia generam o compartim infinitat de dades, documents, correus electrònica, imatges i arxius de tot tipus. Però després ens en despreocupam, a vegades per sempre més. Fins i tot arribam a oblidar que un dia els vàrem tenir: des de documents com l’escriptura d’una hipoteca, els plànols d’una casa o tot tipus d’informes, certificats, expedients i arxius que en el seu moment no ens vàrem decidir a digitalitzar i que, quan de veres es necessiten, llavors no apareixen. Per no xerrar dels documents que associam als nostres records més íntims, per exemple les fotografies o les pel·lícules de moments especials, que de sobte som conscients que no recuperarem mai més, senzillament perquè han desaparegut!

SI ANAM A l’altre extrem, també trobarem empreses que es demanen a elles mateixes que passarà d’aquí a quinze anys amb les seves dades que han dipositat o bé al núvol d’internet o bé al disc dur. Són empreses preocupades, a vegades fins i tot obsessionades, a cercar mesures que assegurin una prolongació de les dades en el temps, sigui de la forma que sigui, i interessades a establir sistemes d’encriptació que permetin preservar la confidencialitat del seus comptes, l’historial dels seus empleats o la clau de l’èxit dels seus productes i invents. Al món fins i tot podem trobar casos de preservació extrema, com el d’una empresa austríaca que fa planxes de ceràmica en què grava codis QR al damunt i que després guarda en una mina de sal amb la intenció de protegir les seves dades.

DE VERES QUE no cal arribar a aquests extrems d’encriptació, però certament som en un moment en el qual l’eufòria del núvol d’internet ens ha començat a passar factura. I és que, d’una manera o d’una altra, cada gigabyte de més es cobra. Generam ingents quantitats de documents, analògics i digitals. De mitjana, s’estima que el volum de dades que una empresa hauria de guardar oscil·la entre 500 megabytes (MG) i 1,2 terabytes (TB). Pel que fa als usuaris particulars, el 5% de les dades haurien de ser guardades a llarg termini. Es tracta, doncs, de posar ordre als nostres arxius i decidir què és el que convé desar i què és el que volem enviar a la paperera de reciclatge de l’ordinador. Això és el que recomanen els experts, i això és el que ens proposen des del ParcBit a través d’una empresa dedicada al desenvolupament tecnològic i la innovació, Glyphstock, formada per un equip d’enginyers, desenvolupadors i experts en robòtica que s’han compromès a fer que particulars i empreses puguem fer la transició a l’era digital de forma més còmoda i segura i, sobretot, perquè a partir d’ara mai més tornem a perdre un sol arxiu d’utilitat.

L’EMPRESA ESTÀ EN marxa des de fa tres anys, període que bàsicament ha dedicat a perfeccionar els seus sistemes de xifratge i a emmagatzemar robòtica i intel·ligència artificial. “L’avantatge principal dels nostres arxius és que aguanten eternament. Ho guardam tot amb mitjans òptics, tot optimitzant els processos per tal que el negoci sigui factible i puguem continuar creixent segons vagi augmentant la demanda. No hi ha ningú que faci el que feim nosaltres”, assegura Franz Löhnert, soci majoritari, CEO i impulsor de Glyphstock. En aquests tres anys l’empresa s’ha dedicat, quasi de manera exclusiva, a desenvolupar el seu projecte d’R+D i a perfeccionar els sistemes de xifrat, d’organització de dades i robòtics que permetin, tots ells, una gestió massiva dels mitjans òptics.

ELS DARRERS MESOS l’empresa ha millorat la seva pàgina web, l’ha enriquida i l’ha feta més atractiva. També ha fet un rebranding o renovació de la marca que ja tenien, així ha passat de Glifstock a Glyphstock, ha creat un nou logotip i la imatge corporativa, gràcies a una agència de disseny, també del ParcBit, que es diu Gauzak. “Jo crec que el missatge ara s’entén molt millor. I el missatge principal -emfatitza Löhnert- és que nosaltres tenim la capacitat tècnica per resoldre el problema de la gent que no pot dormir els vespres pensant què és el que passarà amb les seves dades si estan al núvol d’internet”.

PERÒ TOTHOM FA servir el núvol d’internet quotidianament en el seu dia a dia. Es tracta de la infraestructura global més ràpida que tenim al nostre abast per fer circular dades d’un costat a un altre i per treballar, col·laborar i compartir coses amb molta gent i al mateix temps. El que passa és que s’empra de manera abusiva i equivocada per dipositar-hi arxius. Com si dipositàssim les nostres dades a l’ordinador d’una altra persona i les repartíssim universalment. Això almenys és el que pensa el CEO de Glyphstock, i ho argumenta dient que, en la major part dels casos, les possibilitats d’emmagatzematge d’aquestes dades no ofereixen un sistema xifrat, o sigui que els usuaris pugen les dades en “text clar”, amb els problemes que això pot comportar. “Si es fa servir el núvol per emmagatzemar, com a mínim s’haurien de prendre certes mesures de seguretat, de xifrar les dades”, recalca Löhnert. Però per xifrar correctament s’ha de saber fer-ho, i, de vegades, és quelcom laboriós, costós i pesat.

A GLYPHSTOCK HANdesenvolupat un sistema que actualment es troba en procés de patent i amb una metodologia que ja ha merescut una certificació industrial ISO 27001, que inclou estrictes normes de seguretat. El sistema permet l’emmagatzematge de dades a llarg termini tant per als usuaris particulars com per a les empreses, mitjançant una aplicació que ajuda a ‘pujar’ qualsevol tipus d’arxiu digital que es vulgui preservar en un període de cinc, deu o més anys. Glyphstock assegura que qualsevol tipus de document no es deteriorarà gens ni mica en els propers 150 anys. L’enviament dels arxius el fan els usuaris mateixos des de casa seva o des de la seva oficina, a través del seus ordinadors.

UN COP LES dades arriben a Glyphstock, un sistema robòtic guarda la informació en discs i els manté emmagatzemats en diferents ubicacions -còpies i magatzems- que l’empresa disposa al ParcBit per garantir-ne la seguretat amb els mínims costos d’energia i manteniment. Tots els documents són encriptats abans de ser enviats al banc de dades i de manera totalment offline. S’hi fan servir formats òptics d’alta densitat, amb capacitats a partir de 100 GB, i emmagatzemats en CD fabricats amb materials molt resistents que tenen una durada mitjana “d’entre mil anys i l’infinit”, puntualitza Löhnert. L’empresa, a més, certifica que ni ella ni ningú no tindrà mai accés al contingut de la informació dipositada, ja que només s’encarrega de custodiar-la el temps que faci falta, fins que el seu propietari la vulgui recuperar. “Oferim un xifrat militar de 256 bytes que és el màxim que es pot oferir, matemàticament impossible de rompre”, insisteix.

ELS CLIENTS DE Glyphstock, a banda dels usuaris particulars, són empreses dedicades a les telecomunicacions, despatxos d’advocats, tallers d’arquitectura, productores cinematogràfiques, entitats bancàries, companyies de logística... A més, Glyphstock també ha identificat nous mercats que tenen una necessitat directa d’emmagatzemar a llarg termini i que, per raons de seguretat, estan molt “desil·lusionats” amb els resultats del mètodes que havien fet servir fins ara, bàsicament el núvol d’internet.

UN CAMP PER explorar, en el futur, són les administracions, els jutjats i les empreses de biotecnologia que vulguin guardar la seqüenciació de les cadenes d’ADN dels seus clients. “En els armaris automatitzats podem guardar tot tipus de dades, cadenes numèriques, àudios, vídeos, bitcoins, etc. Podem absorbir dades digitals de gran o petit volum, nosaltres les xifrarem i gravarem amb làser en un polímer, de forma que aquestes dades perduraran de forma privada i secreta com si fos una caixa de seguretat. Els nostres arxius tenen una capacitat de 1,4 petabytes (PB) a cada armari”, conclou el CEO de Glyphstock. Per si de cas, convé recordar que 1 PB equival a 1.024 gigabytes i a 1.000.000.000.000 bytes.

EDICIÓ PAPER 13/07/2019

Consultar aquesta edició en PDF