Publicitat
Publicitat

LA LECTORA CORRENT

Cal no oblidar les cinc ‘e’ de la gestió ambiental

L’ESLÒGAN “PENSA GLOBALMENT, actua localment” ve de 1972, quan es van presentar els primers reptes ambientals de caire mundial a la cimera de les Nacions Unides celebrada a Estocolm. Un dels participants era René Dubos (1901-1982), científic francès establert als Estats Units, que va insistir que per solucionar els grans problemes ambientals calia actuar a escala local. El 1977, Dubos va escriure en un article: “La situació ideal seria pensar globalment però actuar localment”. L’expressió com la coneixem, però, apareix per primera vegada en el títol d’una entrevista que van fer-li per a la revista de l’Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units. Dubos era considerat un microbiòleg mèdic, perquè va aïllar un enzim capaç de combatre el pneumococ (bacteri que causa un tipus de pneumònia) i perquè va descobrir la gramicidina, el primer antibiòtic que va sortir al mercat, el 1939 (la penicil·lina va ser un descobriment anterior, però no es va comercialitzar fins al 1940). En realitat, aquest científic era un ecòleg del món microbià a qui interessaven les relacions dels microbis amb l’ambient i amb altres organismes. I de l’ecologia microbiana va arribar a l’ecologia del planeta. Va aportar a l’ecologisme la idea que res no pot ser considerat aïlladament i que els humans som una espècie més, però la que més pressió exerceix en els ecosistemes. Era conscient que molts aspectes de la vida humana impliquen una sèrie de conflictes amb l’ambient. Fins i tot activitats com l’agricultura tradicional representen una lluita contra la natura, perquè els camps de cultiu s’han fet a còpia de destruir ecosistemes naturals. Però els canvis que els humans fem a la natura no han de ser destructius per força, i avui dia hi ha ecosistemes artificials molt reeixits i fins i tot són més productius que els originals. ¿Com dur a terme una gestió ambiental adequada quan es fan canvis en un ecosistema? Dubos proposa que es faci segons la regla de les cinc e : ecologia, economia, energia, estètica i ètica. Una regla que caldria tenir present sempre que es proposen projectes per construir grans complexos d’oci i hotelers, en els quals de vegades l’ecologia i l’ètica són oblidades.